Strona główna » Liceum » Język polski » Antyk i Biblia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Epika grecka i twórczość Homera.

Homer - autor "Iliady" i "Odysei". Jego ojczyzną była Azja Mniejsza. Prawdopodobnie żył na przełomie IX i VIII w. p.n.e. Pochodził z Chios. - Epos (epopeja) - wielki poem [...]

Dodano: 2008-01-30 23:19:51 , Wyświetleń: 145074 , Ocena: 852.65, Głosów: 279, Autor: agacjo

Dramat i teatr antyczny.

Dramat antyczny - rodzaj lteracki, powstały w starożytnej Grecji, wywodzący się z pieśni pochwalnych, śpiewany w czasie misteriów dionizyjnych. Rozwinął się około V w. p [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:18 , Wyświetleń: 157613 , Ocena: 1176.04, Głosów: 222, Autor: agacjo

Filozofia antyku.

Filozofia wyjaśnia genezę świata, powstanie człowieka, zawiera niepisany kodeks postępowania w stosunkach międzyludzkich. W starożytnej Grecji ( a potem w Rzymie ) wytworzy [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:18 , Wyświetleń: 137707 , Ocena: 1008.27, Głosów: 221, Autor: agacjo

Liryka rzymska.

Przedstawicielami liryki rzymskiej są przede wszystkim: Horacy - (Quintus Horatius Flaccus 65 - 8r. p.n.e.) najwybitniejszy liryk starożytnego Rzymu. Uczestniczył w bitwie p [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:19 , Wyświetleń: 388372 , Ocena: 637.77, Głosów: 313, Autor: agacjo

Wprowadzenie do antyku.

Mówiąc o kulturze antycznej, bardzo często mamy na myśli kulturę starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu. W rozwoju kultury greckiej możemy wyróżnić 4 okresy: Ok [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:20 , Wyświetleń: 120470 , Ocena: 768.19, Głosów: 233, Autor: agacjo

Biblia i mitologia jako źródła kultury europejskiej.

Biblia jest jednym z ważnych źródeł kultury europejskiej, zarówno w sferze religijno-moralnej jak również w sferze inspiracji artystycznych. Biblia odegrała szczególn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:21 , Wyświetleń: 255137 , Ocena: 76.49, Głosów: 5231, Autor: agacjo

"Biblia"- "książka nad książkami" (synteza)

"Biblia" inaczej pismo "Starego i Nowego Testamentu", to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa. Jest to najbardziej znana księga na świecie. Tłumaczona na o [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:22 , Wyświetleń: 165682 , Ocena: 1024.64, Głosów: 289, Autor: agacjo

Trzecie wyjscie dla Antygony

Proces nie trwal dlugo-juz pierwszego dnia zapadl wyrok uniewinniajacy Antygone. Mimo iz spelnila sie wola ludu, nie kazdy czul sie usatysfakcjonowany... W swej wielkiej, przer [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:23 , Wyświetleń: 118196 , Ocena: 921.38, Głosów: 196, Autor: agacjo

Tragedia antyczna na podstawie "Antygony". Dramat antyczny, a dramat szekspirowski.

Początek tragedii greckiej sięga misteriów dionizyjskich (Wielkie Dionizje), podczas których ich uczestnicy, ubrani w koźle skóry, śpiewali pieśni obrzędowe ku czci Dioniz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:25 , Wyświetleń: 63759 , Ocena: 335.24, Głosów: 223, Autor: agacjo

Twórczość Horacego i motywy zawarte w jego utworach - filozofia pieśni (stoicyzm, epikureizm).

Horacy był najsławniejszym poetą rzymskim, świadomym swej poetyckiej wielkości ("non omnis moriar" - nie wszystek umrę). Był autorem znakomitych wierszy, pieśni (które pó [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:26 , Wyświetleń: 2742 , Ocena: 57.83, Głosów: 45, Autor: agacjo

Motywy mitologiczne i biblijne inspiracją dla twórców współczesnych ("Dedal i Ikar", "Nike", "Apollo i Marsjasz", "Prometeusz", "Syzyf", itp.).

Jan Kochanowski "Czego chcesz od nas Panie" - motyw zaczerpnięty z Księgi Rodzaju. Bóg jest ukazany jako stwórca świata, architekt, Wielki Budowniczy. On zbudował niebo i spr [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:27 , Wyświetleń: 3633 , Ocena: 71.61, Głosów: 35, Autor: agacjo

Geneza i funkcjonowanie mitu arkadyjskiego.

ARKADIA - (wg starożytnych greków) górski, lesisty kraj na środkowym Peloponezie, zamieszkały przez ubogich pasterzy i dzikie zwierzęta. Kraina prostoty i szczęśliwości (w [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:28 , Wyświetleń: 2696 , Ocena: 69.35, Głosów: 36, Autor: agacjo

Filozofia i sztuka starożytnej Grecji i Rzymu.

Wyraz filozofia pochodzi od dwóch słów phileo (lubię) i sophia (mądrość). W starożytności termin ten oznaczał całokształt wiedzy racjonalnej. Filozofia grecka zaczęła [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:29 , Wyświetleń: 56824 , Ocena: 4063.88, Głosów: 24, Autor: agacjo

Problem prawa i władzy w "Antygonie".

W "Antygonie" jest mowa o prawach stanowionych przez władcę państwa (Kreona) i obyczajowo-religijnych, a dotyczących obowiązków żywych wobec zmarłych. Decyzja Kreona jest s [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:30 , Wyświetleń: 3107 , Ocena: 69.34, Głosów: 49, Autor: agacjo

Ogólne informacje o Biblii. Narodziny świata i człowieka na podstawie "Księgi rodzaju".

Biblia - księgi (gr.) - uważana jest przez chrześcijaństwo a także judaizm w części dotyczącej Starego Testamentu za księgi święte. Pismo Święte składa się z 45 ksi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:31 , Wyświetleń: 2944 , Ocena: 89.94, Głosów: 30, Autor: agacjo

Porównanie wersji mitologicznej i biblijnej narodzin świata i człowieka.

Według mitologii, w której opisane są wierzenia starożytnych Greków, narodziny świata wyglądały następująco. Z wielkiego Chaosu wyłoniły się dwa bóstwa: Uranos - [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:32 , Wyświetleń: 3214 , Ocena: 111.81, Głosów: 26, Autor: agacjo

Pisma mądrościowe Biblii (Księga Koheleta, Księga Hioba). (1)

Księga Hioba. Hiob był najbogatszym i najszlachetniejszym człowiekiem Wschodu. Szczerze czcił Boga i ufał mu bezgranicznie. Nie wierzył w to Szatan, toteż za przyzwoleni [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:32 , Wyświetleń: 2795 , Ocena: 67.8, Głosów: 39, Autor: agacjo

Twórczość Wergiliusza i Horacego.

Wergiliusz i Horacy to najwybitniejsi poeci rzymscy. Publius Wergilius Maro zwany Wergiliuszem żył w I w. p.n.e. Do jego utworów należą: "Bukoliki" - sielanki o życiu pasterz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:33 , Wyświetleń: 3235 , Ocena: 59, Głosów: 53, Autor: agacjo

Bohaterowie.

Prometeusz - ciało człowieka ulepił z gliny i łez, a duszę dał z iskier rydwanu słońca. Człowiek był bezbronny wobec przyrody, więc bohater postanowił skraść bogom og [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:34 , Wyświetleń: 3301 , Ocena: 62.03, Głosów: 59, Autor: agacjo

Bohaterowie eposu homeryckiego.

"Iliada" ukazuje ostatni rok z dziesięcioletniej wojny o Troję. "Inwokacja" wskazuje, iż treść będzie skupiać się na Achillesie (syn księcia Peleusa i boginki morskiej Tet [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:35 , Wyświetleń: 3258 , Ocena: 102.86, Głosów: 35, Autor: agacjo

Gatunki literackie typowe dla Biblii.

W Biblii spotykamy niemal wszystkie gatunki literackie, znane z literatury pozabiblijnej: PRZYPOWIEŚĆ: Utwór narracyjny, w którym przedstawione postacie i wydarzenia ni [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:36 , Wyświetleń: 3071 , Ocena: 47.73, Głosów: 65, Autor: agacjo

Kulturotwórcza rola Biblii.

Biblia stanowiła nie tylko świętą księgę religii chrześcijańskiej. Równocześnie bowiem odegrała ważną rolę jako jeden z wyznaczników określających normy zachowań [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:37 , Wyświetleń: 3444 , Ocena: 86.65, Głosów: 42, Autor: agacjo

Motywy i symbole biblijne w różnych utworach literackich.

Spotykane są one dość często. Zdecydowanie najwięcej nawiązań odnosi się do biblijnych motywów Starego Testamentu. I tak: - do opisu stworzenia świata i człowieka na [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:38 , Wyświetleń: 3033 , Ocena: 60.65, Głosów: 48, Autor: agacjo

Pojęcia związane z Antykiem.

MIT: Jest to opowieść wyrażająca wierzenia danej społeczności. Wyraża on wyobrażenia dotyczące początku świata, przeznaczeniu, pochodzeniu bogów i człowieka, natur [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:38 , Wyświetleń: 3503 , Ocena: 51.53, Głosów: 61, Autor: agacjo

Gatunki literackie typowe dla Antyku.

EPOS: Jest to jeden z gatunków epickich, wykształconych w starożytności. Utwór ten jest z reguły wierszowany i bardzo rozbudowany. Przedstawia on losy legendarnych lub mi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:39 , Wyświetleń: 3183 , Ocena: 61.94, Głosów: 52, Autor: agacjo

Starożytna tragedia.

Tragedia taka spełniała kilka założeń, które pozwalały na jej klasyfikację. Wyznaczniki te dotyczyły zarówno charakteru wydarzeń w dramacie, jak i jego budowy. Po pi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:40 , Wyświetleń: 3079 , Ocena: 42.59, Głosów: 72, Autor: agacjo

Pojęcie konfliktu tragicznego i tragizmu na przykładzie "Antygony".

Konflikt tragiczny bohatera starożytnego polegał na postawieniu go w obliczu dwóch równorzędnych racji, pomiędzy którymi musiał on dokonać wyboru. Akcja "Antygony" osn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:41 , Wyświetleń: 2713 , Ocena: 79.59, Głosów: 36, Autor: agacjo

Poezja grecka i rzymska.

Do najwybitniejszych poetów tego okresu należeli: - Safona - poetka żyjąca na wyspie Lesbos, gdzie pisała pieśni weselne, hymny, pieśni miłosne. Poetka miała duże zna [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:42 , Wyświetleń: 3285 , Ocena: 36.6, Głosów: 79, Autor: agacjo

Wpływ kultury antycznej.

Wpływ kultury antycznej na kulturę europejską jest ogromny. Na każdym kroku spotkać możemy nawiązania do mitologicznych postaci i haseł (np. "Ikar" Iwaszkiewicza czy "Orfeu [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:43 , Wyświetleń: 3211 , Ocena: 59.78, Głosów: 58, Autor: agacjo

Biblia - Wstęp - dzieje, budowa i interpretacja.

Biblia (dosł. "księgi" [gr.] l.poj. biblion) chrześcijańska składa się ze Starego i Nowego Testamentu (Przymierza). Stary Testament obejmuje 45-47 ksiąg spisanych głównie [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:43 , Wyświetleń: 82777 , Ocena: 2836.19, Głosów: 53, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?