Strona główna » Liceum » Język polski » Antyk i Biblia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

W jaki sposób motyw Hioba inspiruje współczesnych poetów?

Księga Hioba stawia pytanie o sens cierpienia człowieka.Cierpienie towarzyszy ludziom od momentu narodzin, aż do momentu śmierci.Może mieć ono różny wymiar i dotyka [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:44 , Wyświetleń: 1542 , Ocena: 97, Głosów: 10, Autor: Mafej

Charakterystyka Edypa, na podstawie tragedii Sofoklesa "Król Edyp".

Głównym bohaterem i tytułową postacią tragedii antycznej Sofoklesa jest król Edyp.Tego mitycznego bohatera poznajemy, jako dobrego króla, pełnego prawdziwie ojcowskiej [...]

Dodano: 2008-11-13 20:02:42 , Wyświetleń: 2366 , Ocena: 187.4, Głosów: 9, Autor: Mafej

Czy Biblie mozna nazwac dziełem uniwersalnym i ponadczasowym?

Na wstępie warto się zastanowić nad znaczeniem określenia dzieło uniwersalne. Biblia jest to książka adresowana do wszystkich. Każdy, niezależnie od narodowości i wyk [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:56 , Wyświetleń: 1762 , Ocena: 100.75, Głosów: 15, Autor: Mafej

Jak rozumiesz słowa, że antyk i Biblia to korzenie kultury europejskiej?

Zaznajamiając się z wieloma dziełami na przełomie wszystkich epok literackich, możemy zapoznać się z głównymi bohaterami tych utworów a również z bohaterami drugo- bąd [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:57 , Wyświetleń: 1614 , Ocena: 407.5, Głosów: 3, Autor: Mafej

Antygona i Edyp to bohaterowie dramatów Sofoklesa. Czyj los bardziej cię wzrusza i dlaczego?

Porównując dwa wielkie dzieła Sofoklesa- „Antygonę” i „Króla Edypa”, od razu nasuwa się  pytanie: los którego z bohaterów bardziej mnie wzrusza?

Dodano: 2008-11-13 23:54:24 , Wyświetleń: 1728 , Ocena: 60.91, Głosów: 22, Autor: Mafej

Z. KUbiaka " Podróż jest dojrzewaniem człowieka"- starożytność

„ Kto szuka, nie błądzi”, te przysłowie doskonale odzwierciedla nasze życie. Głównym tematem tego wypracowania jest dojrzewanie odnoszące się do słów Zygmunta [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:25 , Wyświetleń: 1455 , Ocena: 55.63, Głosów: 26, Autor: Mafej

Czy da się ze sobą pogodzić biblijną i naukową teorię na temat powstania świata?

Według relacji biblijnych świat stworzył Bóg i umieścił w nim mężczyznę i kobietę, natomiast według teorii naukowych świat powstał w wyniku Wielkiego Wybuchu. Teo [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:05 , Wyświetleń: 1488 , Ocena: 131.5, Głosów: 11, Autor: Mafej

„Biblia jako księga mądrościowa i dzieło wiecznie aktualne” – esej.

„Jednym z głównych źródeł kultury europejskiej jest chrześcijaństwo ze swoją Księgą świętą – Biblią. Nie można zrozumieć kultury i literatury polskiej b [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:40 , Wyświetleń: 1831 , Ocena: 54.18, Głosów: 33, Autor: Mafej

Twórcy literatury rzymskiej

Wergiliusz- autor słynnej „Eneidy”, epopei napisanej na wzór eposów Homera, ukazującej wędrówkę Eneasza.Horacy- najsławniejszy poeta Rzymu, do którego twó [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:41 , Wyświetleń: 1419 , Ocena: 61.76, Głosów: 16, Autor: Mafej

Mitologia (6)

Informacje ogólneGrecji starożytnej religia, religia politeistyczna. Forma, którą przyjęła w klasycznym okresie kultury greckiej (V p.n.e.-IV p.n.e.) była wynikiem wielo [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:57 , Wyświetleń: 2488 , Ocena: 76.55, Głosów: 30, Autor: Mafej

Bogowie (1)

Ajolos – bóg wiatrów i burz, podległe były mu wiatry:– Boreasz – władca (bóg) wiatru północnego,– Euros – władca (bóg) wiatru wschod [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:02 , Wyświetleń: 1986 , Ocena: 29.49, Głosów: 67, Autor: Mafej

W jakim stopniu literatura starożytna może być dla współczesnego człowieka światem wartości, mający wymiar uniwersalny, ponadczasowy?

Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych.Święty Augustyn rzekł: „człowiek nie może niczego nauczyć drugiego cz [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:23 , Wyświetleń: 1430 , Ocena: 107.55, Głosów: 10, Autor: Mafej

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla współczesnego człowieka

Starożytność, w historiografii europejskiej to okres dziejów najstarszych cywilizacji Europy i Bliskiego Wschodu od ok. 4000 r. p.n.e. do roku 476 czyli upadku cesarstwa zachod [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:24 , Wyświetleń: 2077 , Ocena: 122.07, Głosów: 13, Autor: Mafej

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego? (4)

Starożytne ideały przetrwały i są często nadal aktualne, co czyni epokę starożytności doskonałą i niepowtarzalną. Dla mnie jak i dla innego współczesnego odbiorcy star [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:25 , Wyświetleń: 1759 , Ocena: 72.14, Głosów: 20, Autor: Mafej

Horacjańska filozofia życia na podstawie omawianych utworów.

Horacy był najsławniejszym poetą rzymskim. Był autorem znakomitych wierszy, pieśni, satyr i listów poetyckich. Głosił mądre zasady człowieka znającego ludzki los, człow [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:26 , Wyświetleń: 1824 , Ocena: 99.5, Głosów: 15, Autor: Mafej

Gdybym był Edypem.

Tragedia antyczna potrafiła zmusić widza oraz czytelnika do przemyśleń. Nieoczekiwane zwroty akcji, pełna tajemniczości fabuła, zaskakujące działania i decyzje bohaterów [...]

Dodano: 2008-11-16 11:19:17 , Wyświetleń: 1727 , Ocena: 40.95, Głosów: 38, Autor: Mafej

Carpe diem- rozwiń myśl Horacego

„Carpe diem” to maksyma największego rzymskiego liryka, Horacego, która znaczy po prostu „chwytaj dzień”. Horacy w wielu swych utworach podkreślał, że [...]

Dodano: 2008-11-16 12:40:49 , Wyświetleń: 1750 , Ocena: 82.19, Głosów: 20, Autor: Mafej

Król Edyp-opracowanie

Opracowanie w załączeniu [...]

Dodano: 2008-11-16 12:40:50 , Wyświetleń: 1733 , Ocena: 88.89, Głosów: 17, Autor: Mafej

Charakterystyka Antygony (1)

Antygona była córką Edypa i Jokasty, siostrą Ismeny, Eteoklesa i Polinejkesa, siostrzenicą Kreona jej przeciwnika) oraz narzeczoną Hajmona ( syna Kreona i Eurydyki). Pochodzi [...]

Dodano: 2008-11-16 12:40:57 , Wyświetleń: 3677 , Ocena: 3, Głosów: 15, Autor: Mafej

Na podstawie wierszy Horacego napisz wypracowanie o horacjańskiej filozofii życia.

Horacy był to najsławniejszy poeta liryczny Rzymu, syn wyzwolonego niewolnika. Pod opiekę przyjął go rzymski arystokrata - Mecenas, który zapewnił mu wykształcenie i dach n [...]

Dodano: 2008-11-16 12:42:08 , Wyświetleń: 1566 , Ocena: 182.71, Głosów: 6, Autor: Mafej

Podróż jest dojrzewaniem człowieka.

Każdy człowiek w swoim życiu kiedyś dojrzewa. Zmienia swoje poglądy, inaczej patrzy na świat, wiele rzeczy zaczyna rozumieć. Nie jest mu już obojętne, ma jakiś cel, do kt [...]

Dodano: 2008-11-16 12:42:09 , Wyświetleń: 1419 , Ocena: 77.47, Głosów: 16, Autor: Mafej

Podróż- dojrzewaniem człowieka.

„ Kto szuka, nie błądzi”, te przysłowie doskonale odzwierciedla nasze życie. Głównym tematem tego wypracowania jest dojrzewanie odnoszące się do słów Zygmunta [...]

Dodano: 2008-11-16 12:42:10 , Wyświetleń: 1369 , Ocena: 49.67, Głosów: 26, Autor: Mafej

Omówienie Biblii

Biblia, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa. Składają się na nią 73 księgi: 46 Starego Testamentu i [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:37 , Wyświetleń: 2417 , Ocena: 116.09, Głosów: 22, Autor: Mafej

Świat bogów i ludzi w mitologii (1)

Mit jest opowieścią , która przedstawia i organizuje wierzenia dawnej społeczności, próbuje dać odpowiedz na pytanie o pochodzenie człowieka i świata. Mity tworzą więź [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:53 , Wyświetleń: 1647 , Ocena: 132.36, Głosów: 10, Autor: Mafej

Czy nadal budujemy wierzę Babel

Uważam że nadal budujemy wierzę Babel ponieważ ludzie nie zmienili się od tamtego czasu i mnóstwo jest ludzi chciwych i upartych.Tak jam przed tysiącami lat Bóg pomiesz [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:55 , Wyświetleń: 1697 , Ocena: 56.94, Głosów: 32, Autor: Mafej

Biblia inspiracją dla potomnych

Dlaczego późniejsze epoki nawiązywały do Biblii? Biblia jest księga ponadczasową, to znaczy, że wszystkie jej treści były, są i zawsze będą aktualne. Wiara i religi [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:01 , Wyświetleń: 1613 , Ocena: 69.85, Głosów: 19, Autor: Mafej

Recenzja I księgi Cerama "Bogowie, groby i uczeni"

Rozdział pierwszy: Prolog na ziemi klasycznej.W XVIII wieku z inicjatywy Marii Amali Krystynie, córce Augusta III saskiego, narzeczonej Karola Burbona (króla obojga Sycylii) [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:34 , Wyświetleń: 1624 , Ocena: 144.91, Głosów: 10, Autor: Mafej

"Cierpienie i zło, które jedynych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" (ks. Józef Sadzik) - ludzkie postawy wobec cierpienia

Cierpienie jest nieodłączną częścią ludzkiego życia. Towarzyszy nam odkąd istnieje czlowiek. Jest przeżywaniem bólu fizycznego lub moralnego.Powodów cierpienia jest [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:36 , Wyświetleń: 1654 , Ocena: 84.42, Głosów: 18, Autor: Mafej

Ideały są jak gwiazdy, jeśli nie można ich osiągnąć to tzreba się według nich orientować.

Ideały są nieosiągalne, dlatego zosatły porównane do gwiazd, które sa tak daleko, że nikt nie może do nich dotrzeć. Lecz jak mówi cytat: "jesli nie można ich osiągnąc [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:57 , Wyświetleń: 1652 , Ocena: 149.42, Głosów: 11, Autor: Mafej

Moje rozważania na temat cierpienia w aspekcie literatury antycznej biblii.

Cierpienie jest częścią nas, naszego wewnętrznego świata.Odczuwamy psychiczny ból, każdy w inny sposób.Smutek jest przyczyną naszych poszczególnych zachowań, uczuć i em [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:58 , Wyświetleń: 1463 , Ocena: 79.75, Głosów: 15, Autor: Mafej

Antyk-charakterystyka epoki

Antyk-charakterystyka epoki i takie tam inne bzdety ;] [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:17 , Wyświetleń: 2245 , Ocena: 4.29, Głosów: 41, Autor: Mafej

Główne myśli nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do ojczyzny.

Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski miała miejsce w 1979 roku i trwała od 2 do 10 czerwca. Wizyta ta przebiegała pod hasłem „Gaude Mater Polonia” [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:18 , Wyświetleń: 1380 , Ocena: 124.08, Głosów: 11, Autor: Mafej

„Antygona” Sofoklesa tragedią o ludzkich losach i postawach życia

Antygona musi dokonać wyboru między dwoma racjami, z których obie są równoważne i sprzeczne ze sobą. Jako kochająca siostra, wierna prawu boskiemu, czuje się zobowiązana [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:34 , Wyświetleń: 1779 , Ocena: 104.05, Głosów: 21, Autor: Mafej

„Bogurodzica”- związek utworu z ideologią epoki i właściwości języków pieśni.

„Bogurodzica” to najstarsza polska pieśń religijna. Dwie pierwsze zwrotki to najstarsza część „Bogurodzicy”, pochodząca z I poł. XIIIw. Choć spisana [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:35 , Wyświetleń: 1796 , Ocena: 88.09, Głosów: 21, Autor: Mafej

Hiob, syn marnotrawny, miłosierny samarytanin- Cechy powieści i opowieści biblijnych, ich uniwersalna wymowa.

Przypowieść- inaczej parabola, jest to gatunek narracyjny o charakterze moralistycznym. Przedstawione postacie i wydarzenia nie są ważne. Ze względu na swe cechy jednostkowe, [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:36 , Wyświetleń: 1468 , Ocena: 44.79, Głosów: 28, Autor: Mafej

Obrona Antygony (1)

Wysoki sądzie !Zebraliśmy sie tu dzisiaj , aby stwierdzić czy zasiadająca na ławie oskarżonych- Antygona postąpiła słusznie łamiąc zakaz Kreona i pochowała swego br [...]

Dodano: 2008-11-17 18:58:20 , Wyświetleń: 1780 , Ocena: 29.72, Głosów: 46, Autor: Mafej

Na podstawie znajomości różnych starożytnych koncepcji szczęścia przedstawię własną filozofię życiową.

Od wieków ludzie starali się odnaleźć definicję słowa "szczęście" i drogę do jego osiągnięcia. Dla każdego człowieka kryło w sobie inną tajemnicę i było inaczej ok [...]

Dodano: 2008-11-17 19:00:01 , Wyświetleń: 1524 , Ocena: 76.24, Głosów: 16, Autor: Mafej

Napisz mityczną historię odpowiadającą na pytanie: Dlaczego musi padać deszcz?

Było to dawno - w czasach, kiedy na świecie pojawili się pierwsi ludzie, ulepieni z gliny przez potężnego tytana, syna Uranosa i Gai, Prometeusza. Zwierzęta na lądzie, w pow [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:24 , Wyświetleń: 1536 , Ocena: 82.26, Głosów: 18, Autor: Mafej

Napisz własną przypowieść pamiętając o prostocie fabuły, zinterpretuj ją dbając o uniwersalność przesłania.

W pewnym mieście żyła wdowa. Wiodła ona życie skromne, ale nie był to żywot szczęśliwy. Kobieta całymi dniami musiała ciężko pracować, żeby zarobić pieniądze na le [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:25 , Wyświetleń: 1918 , Ocena: 115.25, Głosów: 11, Autor: Mafej

Posługując się przykładami z historii, literatury i filmu, napisz wypracowanie na temat: „Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona” (ks. Józef Sadzik) – ludzkie postawy wobec cier

Egzystencja ludzka została skonstruowana nie tylko po to, by całe życie wieść beztrosko i szczęśliwie, ale również by nauczyć się przyjmować i akceptować cierpienie, k [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:26 , Wyświetleń: 1931 , Ocena: 58.07, Głosów: 26, Autor: Mafej

MIt antyczny dzisiaj

„MIT ANTYCZNY DZISIAJ –ŚWIADECTWO ERUDYCJI, ŹRÓDŁO WIEDZYO CZŁOWIEKU, NAIWNA BAŚŃ?”-Do jakich przemyśleń na ten temat skłonił cię esej Fra [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:48 , Wyświetleń: 1838 , Ocena: 51.88, Głosów: 25, Autor: Mafej

Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych (ustosunkuj się do stwierdzenia)

Biblia- (z greckiego biblos- księga) nazywana również często Pismem Świętym; jedna z najpiękniejszych i najbardziej wartościowych ksiąg całej ludzkości. Jest ona zbiorem [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:51 , Wyświetleń: 2085 , Ocena: 1585, Głosów: 0, Autor: Mafej

„Tragiczne powikłania są po prostu właściwością świata, w którym żyjemy”. Rozwiń zdanie Władysława Tatarkiewicza, odwołując się do przykładów z życia, historii, literatury, filmu.

Uważam, że myśl Władysława Tatarkiewicza, jest stwierdzeniem ponadczasowym, gdyż pasuje zarówno do ludzi żyjących w starożytności, jak i w kolejnych epokach, aż po dzie [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:40 , Wyświetleń: 1601 , Ocena: 85.5, Głosów: 17, Autor: Mafej

Na podstawie wierszy „Do Leukonoe”, „Do Deliusza” i „Do Postuma” napisz wypracowanie na temat Horacjańskiej filozofii życia. Wybierz jedną z Horacjańskich sentencji na motto swoich rozważań.

Horacy był jednym z największych poetów lirycznych w cesarstwie rzymskim. Żył w latach 65 – 8 p. n. e. Był synem wyzwoleńca. Jako młody chłopiec wyjechał z ojcem do [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:41 , Wyświetleń: 2374 , Ocena: 72.29, Głosów: 16, Autor: Mafej

Postacie mitologiczne jako symbole uniwersalnych wartości.

W dzisiejszych czasach mit jest uważany za zwykłą historyjkę i już chyba nikt nie wierzy, że kiedyś istnieli bogowie i herosi walczący ze sobą na wszystkie możliwe sposob [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:42 , Wyświetleń: 1536 , Ocena: 57.24, Głosów: 20, Autor: Mafej

„Biblia jako najpopularniejsza Księga wszechczasów”- czy zgadzasz się z tą opinią i dlaczego.

„Biblia jako najpopularniejsza Księga wszechczasów” zgadzam się z tą opinią w stu procentach. Popularność Biblii postaram się opisać pokrótce w poniższych a [...]

Dodano: 2008-11-18 18:39:24 , Wyświetleń: 1720 , Ocena: 106.13, Głosów: 15, Autor: Mafej

Jak żyć? Na podstawie wiersza Horacego pt:Do Leukone

Jak żyć? A przede wszystkim jak być szczęśliwym? Te pytania zadaje sobie coraz więcej ludzi. Każdy człowiek dąży do radości, która wypełniałaby go, na co dzień, tylk [...]

Dodano: 2008-11-18 18:39:26 , Wyświetleń: 1542 , Ocena: 108.14, Głosów: 13, Autor: Mafej

Świat bogów i ludzi w mitologii (2)

Mit jest opowiescia , która przedstawia i organizuje wierzenia dawnej spolecznosci, próbuje dac odpowiedz na pytanie o pochodzenie czlowieka i swiata. Mity tworza wiez spoleczna, [...]

Dodano: 2008-11-18 18:39:29 , Wyświetleń: 1441 , Ocena: 75.25, Głosów: 15, Autor: Mafej

Porównanie "Apokalipsy" według św. Jana i "piosenki o końcu świata" Czesława Miłosza

W utworze "Piosenka o końcu świata" Czesława Miłosza i w „Apokalipsie” według św. Jana pojawiają się przepowiednie o końcu świata.W „ApokalipsieR [...]

Dodano: 2008-11-18 18:40:04 , Wyświetleń: 1749 , Ocena: 67.9, Głosów: 20, Autor: Mafej

Biblia jako najpopularniejsza Księga wszechczasów - czy zgadzasz się z tą opinią i dlaczego

„Biblia jako najpopularniejsza Księga wszechczasów” zgadzam się z tą opinią w stu procentach. Popularność Biblii postaram się opisać pokrótce w poniższych a [...]

Dodano: 2008-11-18 18:40:07 , Wyświetleń: 1472 , Ocena: 46.67, Głosów: 29, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?