Strona główna » Liceum » Język polski » Antyk i Biblia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Epos homerycki

GŁÓWNE CECHY EPOSU HOMERYCKIEGO NA PRZYKŁADZIE „ILIADY”.1.Utwór bardzo obszerny, ale precyzyjnie skomponowany, obejmujący niewielki okres czasuDuż [...]

Dodano: 2008-11-18 18:40:09 , Wyświetleń: 1576 , Ocena: 43.09, Głosów: 33, Autor: Mafej

Biblia jako najważniejsze dzieło w histori ludzkości

Znaczenie słowa biblia.Słowo „biblia” pochodzi od greckiego słowa biblion, co znaczy „księga”. Jest to zbiór ksiąg uznanych w religii chrześcija [...]

Dodano: 2008-11-18 18:43:06 , Wyświetleń: 1600 , Ocena: 134, Głosów: 10, Autor: Mafej

Jak żyć w świecie marności?

„Marność nad marnościami, wszystko to marność”, tak powiada Kohelet. Czy tak jest rzeczywiście? Te słowa zostały napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, wi [...]

Dodano: 2008-11-19 11:17:55 , Wyświetleń: 1786 , Ocena: 91.39, Głosów: 17, Autor: Mafej

Wierzenia starożytnch Greków- życie po śmierci.

Starożytni Grecy wyobrażali sobie życie po śmierci jako mniej ciekawe niż życie na ziemi. Dusza zmarłego, po przepłynięciu rzeki Styks w łodzi starca Charona, stawała pr [...]

Dodano: 2008-11-21 12:45:47 , Wyświetleń: 1480 , Ocena: 62.48, Głosów: 20, Autor: Mafej

Charakterystyka Antyku.

Zbigniew Herbert, polski poeta współczesny, zatytułował jeden ze swoich wierszy Dlaczego klasycy? Jest to bardzo ważne pytanie. Bez wyjaśnienia sensu nawiązań do antyku nie [...]

Dodano: 2008-11-21 20:05:12 , Wyświetleń: 2653 , Ocena: 3, Głosów: 25, Autor: Mafej

Dyskusja współczesnych twórców z klasyczną wersją mitu (funkcjonującą w religijnych wyobrażeniach Greków i utrwaloną w świadomości europejskiej).

Mit jest opowieścią, która wyraża i organizuje wierzenia danej społeczności, opowiada zwłaszcza o początkach istnienia świata, powstawaniu bogów, ludzi lub wyraża emocje [...]

Dodano: 2008-11-21 20:06:14 , Wyświetleń: 1455 , Ocena: 102.47, Głosów: 16, Autor: Mafej

Motyw Apokalipsy – czyli zagłada ludzkości. (1)

Apokalipsa św. Jana, Objawienie św. Jana, ostatnia księga Nowego Testamentu, to zapis wizji, jakiej autor doznał przebywając na wygnaniu. Zdaniem historyków chrześcijaństwa [...]

Dodano: 2008-11-21 20:06:15 , Wyświetleń: 1378 , Ocena: 69, Głosów: 17, Autor: Mafej

Biblia a milość.

Miłość nie jest żadnym luksusem dla uczciwego, subtelnego człowieka. Miłości nie można przyrównywać do sentymentalizmu i jałmużny. Miłość nie ma nic wspólnego z sol [...]

Dodano: 2008-11-22 10:52:57 , Wyświetleń: 1705 , Ocena: 69.29, Głosów: 27, Autor: Mafej

Apokalipsa - historia budząca grozę czy nadzieję? Odwołaj się do tekstu Apokalipsy "Piosenki o końcu świata" oraz drzeworytu Alberta Durera.

Apokalipsa - Słowo apokalipsa pochodzi z języka greckiego (apokalipsis ) i oznacza odsłonięcie, objawienie. Nazwę tę nosi ostatnia księga Nowego Testamentu, która powstała [...]

Dodano: 2008-11-22 10:52:58 , Wyświetleń: 1639 , Ocena: 187.91, Głosów: 10, Autor: Mafej

Cierpienie siłą kształtującą charakter człowieka na podstawie „Księgi Hioba”.

Cierpienie jest nierozerwalnie związane z ludzkim losem, dotyka każdego człowieka, nie można przed nim uciec. Cierpienie można potraktować jako środek do wzbogacenia własne [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:01 , Wyświetleń: 1561 , Ocena: 78.95, Głosów: 20, Autor: Mafej

Kreon czy Antygona? - kto miał rację? - przemówienie.

Drodzy poddani !Dopiero teraz, gdy Antygona, córka mojej siostry, popełniła samobójstwo i to z mojej winy, zdaję sobie sprawę z tego, że w czasie mojego panowania popeł [...]

Dodano: 2008-11-22 10:54:10 , Wyświetleń: 1784 , Ocena: 81.52, Głosów: 22, Autor: Mafej

Postacie kobiece opisane przez starożytnych inspiracją dla malarzy późniejszych epok.

Kobieta w dziełach grecko-rzymskich była przedstawiana jako tak samo inteligentna, rozwinięta jak mężczyzna. Kobiety swą walecznością i oddaniem nieraz zaskakiwały, w pozy [...]

Dodano: 2008-11-22 10:54:26 , Wyświetleń: 1389 , Ocena: 43.69, Głosów: 31, Autor: Mafej

Teatr Dionizosa

Jest to najsłynniejszy teatr grecki. Został wybudowany w Atenach u stóp Akropolu. Kształt być może wywodzi się od miejsca pierwotnych spotkań koło świątyni Dionizosa w A [...]

Dodano: 2008-11-22 10:54:26 , Wyświetleń: 1872 , Ocena: 40.69, Głosów: 35, Autor: Mafej

List do wybranej postaci biblijnej.

Drogi Kohelecie!Na początku mojego listu chciałbym Cię serdecznie pozdrowić i jednocześnie przeprosić, że tak długo nie pisałem. Nie była to całkowicie moja wina. Wi [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:59 , Wyświetleń: 1570 , Ocena: 57.36, Głosów: 24, Autor: Mafej

Mit Labdakiów.

Król Teb, Lajos usłyszał w Delfach przepowiednię, że zginie z rąk własnego syna. Gdy więc żona Jokasta urodziła potomka, postanowił go zgładzić. Rozkazał służącemu [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:10 , Wyświetleń: 1701 , Ocena: 44.52, Głosów: 32, Autor: Mafej

Obraz miłości w Biblii.

Czym jest miłość? Od niepamiętnych czasów zastanawiają się nad tym najwięksi myśliciele i filozofowie. Miłość - sens życia każdego człowieka bez względu na jego [...]

Dodano: 2008-11-22 15:43:18 , Wyświetleń: 23312 , Ocena: 1191.42, Głosów: 35, Autor: Mafej

"Pieśni nad pieśniami" biblijnym poematem o miłości.

Tytuł "Pieśni nad pieśniami" znaczy tyle co najdoskonalsza pieśń. Jest to jedyna w całym piśmie świętym księga, w której pozornie nie mówi się o Bogu, ani rodzie wybra [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:06 , Wyświetleń: 1471 , Ocena: 79.18, Głosów: 16, Autor: Mafej

Treść i znaczenie Nowego Testamentu

Nowy Testament to zbór pism chrześcijańskich. Składa się z 27 ksiąg (historyczne, dydaktyczne, prorocze). Nowy Testament przedstawia dzieje Jezusa Chrystusa (ewangelie), hist [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:07 , Wyświetleń: 1394 , Ocena: 67.83, Głosów: 17, Autor: Mafej

Pisma mądrościowe Biblii (Księga Koheleta, Księga Hioba). (2)

Księga Hioba.Hiob był najbogatszym i najszlachetniejszym człowiekiem Wschodu. Szczerze czcił Boga i ufał mu bezgranicznie. Nie wierzył w to Szatan, toteż za przyzwolenie [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:08 , Wyświetleń: 1562 , Ocena: 94.33, Głosów: 14, Autor: Mafej

Wybierz dowolny fragment Biblii napisany prozą lub o charakterze narracyjnym. Przeanalizuj jego strukturę (czasoprzestrzeń, kreacja bohaterów, sposób wypowiadania się) i dokonaj jego egzegezy.

Wertując stronice Nowego Testamentu, moje oko dłuższą chwilę zatrzymało się na Przypowieści o siejbie z Ewangelii św. Marka. Przyczyna tego jest prosta – fragment te [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:06 , Wyświetleń: 1398 , Ocena: 249, Głosów: 4, Autor: Mafej

Omów i zinterpretuj Stasimon IV traktując go jako syntezę problematyki „Króla Edypa”.

Cierpienie wpisane jest w ludzkie życie. Pisali o tym już starożytni autorzy. Motyw kruchości ludzkiego życia i bezradności człowieka wobec boskich wyroków są tematem wiel [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:07 , Wyświetleń: 1829 , Ocena: 64.14, Głosów: 21, Autor: Mafej

"Człowiek jest stworzony, aby przekraczać siebie" E. Maunier i "Miłość jest aktywną siłą w człowieku, siłą, która przebija się przez mury oddzielające człowieka od jego bliźnich" E. Fromm - motto rozważań na temat wybranych fragmentów biblijnych.

Biblia jest jedynym w swoim rodzaju dziełem, które opisuje dzieje człowieka oraz powstanie świata. Symbolizuje walkę dobra ze złem, jest przewodnikiem po ludzkich wartościac [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:08 , Wyświetleń: 1609 , Ocena: 122.13, Głosów: 14, Autor: Mafej

Zinterpretuj słowa ks. J. Pasierba ”Choć podróżujemy często zupełnie inaczej, wszyscy wiemy, czym jest droga i co ona znaczy. Wiemy o tym, ponieważ jesteśmy ludźmi, należącymi do gatunku , który jest ciągle w drodze, ciągle szuka...”.

W życiu odbywamy wieczną tułaczkę. Wciąż skądś powracamy i ustawicznie zmierzamy. Jest to motyw wiecznej wędrówki ku nowemu, pokonywanie wszelkich przeszkód. Każdy z na [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:29 , Wyświetleń: 1675 , Ocena: 99, Głosów: 12, Autor: Mafej

Dlaczego Anna Kamieńska nazwała Biblię książką nad książkami?

"Wielu ludzi, zapytanych jaką jedyna książke uratowaliby z pozaru lub jaką książke zabraliby ze sobą na bezludna wyspe, odpowiada: Biblie..."Biblia, bedąc dekalogiem, d [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:01 , Wyświetleń: 2133 , Ocena: 102.47, Głosów: 16, Autor: majka100100

Odwołując się do różnych źródeł kultury odpowiedz na pytanie: czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Bardzo chciałabym przekonać wszystkich ludzi, że starożytne ideały wciąż są żywe. Wielu z nas odrzuca to, co pozostawili po sobie nasi przodkowie, uważając iż ich dokon [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:02 , Wyświetleń: 1491 , Ocena: 155.5, Głosów: 7, Autor: majka100100

Obrona Kreona - uwaga dostałam 5+

SĄD NAD KREONEM – MOWA OBROŃCYWysoki Sądzie, drodzy zebrani... Rozpoczął się proces oskarżający pana Kreona, władcę Teb, który jest moim klientem. W akcie oska [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:11 , Wyświetleń: 1928 , Ocena: 169.36, Głosów: 10, Autor: majka100100

Apokalipsa św. Jana - analiza.

.: Apokalipsa Św. Jana 1. Słowo apokalipsa pochodzi z języka greckiego (apokalipsis ) i oznaczało odsłonięcie, objawienie. Jest to rodzaj utworu biblijnego w którym [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:12 , Wyświetleń: 1762 , Ocena: 60.58, Głosów: 32, Autor: majka100100

Biblia źródłem nauk moralnych i mądrości.

Na podwaliny osiągnięć XX wieku składają się wynalazki, odkrycia, rewolucyjne pomysły ludzi epok minionych. Dzisiejsza cywilizacja to efekt ponad dwóch tysięcy lat pracy, [...]

Dodano: 2008-12-06 07:20:03 , Wyświetleń: 1599 , Ocena: 89, Głosów: 18, Autor: majka100100

Filozofia życiowa w księdze Koheleta.

Księga Koheleta jest w Biblii księgą wyjątkową. Nie wychwala ona Boga tak, jak inne księgi, przesycona jest pesymizmem i zwątpieniem. Można nawet posunąć się do stwierdz [...]

Dodano: 2008-12-07 10:39:55 , Wyświetleń: 40429 , Ocena: 2687.32, Głosów: 24, Autor: majka100100

O miłości w "Uczcie" Platona.

Dialog uczonych mężów greckich to nie tyle pochwała boga miłości, Erosa, ile dyskusja o cechach i naturze zjawiska tym mianem określanego. Platon nie wyjaśnia istoty miło [...]

Dodano: 2008-12-07 10:39:56 , Wyświetleń: 1588 , Ocena: 54.45, Głosów: 21, Autor: majka100100

Psalm 23 - porównanie Miłosza i Kochanowskiego

Dokonaj analizy porównawczej przekładu Psalmu 23 wg Biblii Tysiąclecia, Księgi Psalmów w tłum. Czesława Miłosza i Psałterza Dawidów Jana Kochanowskiego.Pasterz - ten, [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:10 , Wyświetleń: 1710 , Ocena: 92.58, Głosów: 18, Autor: majka100100

Antygona zostaje niesłusznie oskarżona bo nie popełniła żadnego przestępstwa.

Dobro państwa pociąga za sobą niekorzyść dla niektórych jednostek. Tak było i jest obecnie - po uchwaleniu jakiejś ustawy przez rząd, dużo będzie osób z niej zadowol [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:48 , Wyświetleń: 1497 , Ocena: 127.91, Głosów: 10, Autor: majka100100

Antyk - opracowanie epoki (2)

1.Związki frazeologiczne w mitologii i biblii (po 4, z jakiego mitu poch., przytoczyć i znaczenie).2.Cechy dramatu klasycznego porównać z dramatem Szekspirowskim (w tabeli) [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:03 , Wyświetleń: 1580 , Ocena: 97.69, Głosów: 15, Autor: majka100100

Kulturotwórcza funcja mitów.

O tym, że mity pełnią ważną rolę wie niemal każdy, kto miał z nimi kiedykolwiek do czynienia. Jednak nie zawsze zwracamy uwagę na ich funkcję kulturotwórczą, która jes [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:27 , Wyświetleń: 1752 , Ocena: 1758, Głosów: 0, Autor: majka100100

Historia teatru antycznego

Teatr grecki jest praojcem wszystkich teatrów nowożytnych. Grecja była pierwszym krajem europejskim, w którym przedstawienia dramatyczne wzniosły się do poziomu sztuki. Grecc [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:40 , Wyświetleń: 2261 , Ocena: 67.57, Głosów: 20, Autor: majka100100

Bronię Antygonę – forma przemówienia sądowego.

Wysoki sądzie !Zebraliśmy się tutaj aby sprawiedliwości stało się zadość i aby winny został sprawiedliwie ukarany.Stoję tutaj ponieważ mam zamiar przedstawić ra [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:37 , Wyświetleń: 1591 , Ocena: 154.09, Głosów: 10, Autor: majka100100

Edyp - postać archetypowa - rozprawka.

"Król Edyp" jest to tragedia antyczna autorstwa Sofoklesa. Po raz pierwszy została wystawiona w teatrze ok.430-425 r.p.n.e. Autor ukazuje w niej tragiczne losy głównego, a zara [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:06 , Wyświetleń: 1674 , Ocena: 68.78, Głosów: 22, Autor: majka100100

Mit o stworzeniu świata, szkoły oraz kartkówki.

Na początku było bagno. Z bagna wyłoniły się bóstwa: słonce oraz ziemia. Słońce oraz ziemia pobrali się jednak bóg słonce był bezpłodny. Małżonkom było samym smutn [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:35 , Wyświetleń: 1432 , Ocena: 77.8, Głosów: 14, Autor: majka100100

Jak kształtują się w początkowym okresie istnienia świata relacje między ludzkością a Bogiem? Jak opisywany jest sam Bóg? Swoje refleksje przedstaw w formie eseju , który nie przekroczy 300 słów.

Odpowiadając na postawione pytanie, można posiłkować się dwoma źródłami, Biblią oraz historią chrześcijan. Uwierzyli w jedynego Boga, który różnił się od innych bog [...]

Dodano: 2008-12-08 15:27:47 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 91.18, Głosów: 16, Autor: majka100100

Teatr w starożytnej Grecji.

Organizacja widowisk teatralnych w Atenach:·Były organizowane przez państwo (reprezentował je urzędnik zwany archontem) z okazji wielkich uroczystości religijnych

Dodano: 2008-12-08 15:28:00 , Wyświetleń: 1628 , Ocena: 128.09, Głosów: 10, Autor: majka100100

Charakterystyka jednego z bohaterów Antygony... Tyrezjasza.

Jednym z bohaterów "Antygony" Sofoklesa jest Tejrezjasz. Choć jego rola w tym dramacie jest niewielka, za to bardzo istotna. Człowiek ten ma też duży życiorys poza tą traged [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:11 , Wyświetleń: 1435 , Ocena: 46.96, Głosów: 27, Autor: majka100100

W jakim sensie dramaty Sofoklesa ukazują nieskuteczność walki człowieka z jego przeznaczeniem, a także wielkość człowieka nadaremnie walczącego z losem?

Od zarania dziejów ludzkości towarzyszy motyw fatum. Według Słownika Mitów i Tradycji Kultury Władysława Kopalińskiego termin ten oznacza nic innego jak przepowiedziane, zr [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:38 , Wyświetleń: 1472 , Ocena: 609, Głosów: 1, Autor: majka100100

"Antygona" Sofoklesa jako tragedia racji.

Jednym z istotnych elementów tragedii greckiej jest tragizm. Polega on na ukazaniu nierozwiązywalnego konfliktu: starcia jednostki z przerastającą ją siłą wyższą (fatum, [...]

Dodano: 2008-12-08 15:29:00 , Wyświetleń: 1930 , Ocena: 98.82, Głosów: 21, Autor: majka100100

Historia miłości Ligii i Winicjusza

Winicjusz był dowódcom jednego z legionów. Miał wszystko czego tylko zapragnął, był bogaty i szczęśliwy, dopóki nie spotkał Ligi.Ligia nie była zwykłą dziewczyną [...]

Dodano: 2008-12-08 15:29:01 , Wyświetleń: 1979 , Ocena: 127.85, Głosów: 12, Autor: majka100100

Oskarżenie Antygony z rodu Labdakidów - przemówienie.

Wysoki sądzie, szanowna ławo przysięgłych.Żyjemy w czasach, gdy anarchia i samowola są na porządku dziennym. Każdy z nas spotyka się z objawami lekceważenia ogólnie [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:26 , Wyświetleń: 2037 , Ocena: 83.13, Głosów: 15, Autor: majka100100

3 dni z życia rzymianina.

Z pamiętnika RzymianinaDziś postanowiłem, że zacznę pisać pamiętnik z ważniejszych wydarzeń każdego dnia. Nazywam się Attalus mam 26 lat i mieszkam z Rzymie mam żon [...]

Dodano: 2008-12-10 12:43:18 , Wyświetleń: 1830 , Ocena: 39.63, Głosów: 42, Autor: majka100100

Postać Boga i człowieka w starym i nowym testamencie.

Biblia Starego i Nowego Testamentu powstawała przez blisko 1200 lat. Nie jest to dzieło jednorodne. Wielu autorów, którzy pisali kolejne księgi posługiwali się różnymi gat [...]

Dodano: 2008-12-10 12:43:19 , Wyświetleń: 1474 , Ocena: 57.38, Głosów: 25, Autor: majka100100

literatura grecka - porównania homeryckie

literatura grecka - porównania homeryckie [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:18 , Wyświetleń: 1666 , Ocena: 216.67, Głosów: 5, Autor: majka100100

Literatura rzymska - okres archaiczny.

Praca w załączniku. [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:19 , Wyświetleń: 1700 , Ocena: 46.38, Głosów: 31, Autor: majka100100

Miłość w Biblii.

Czym jest miłość? Od niepamiętnych czasów zastanawiają się nad tym najwięksi myśliciele i filozofowie. Miłość - sens życia każdego człowieka bez względu na jego wie [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:56 , Wyświetleń: 1575 , Ocena: 45.39, Głosów: 35, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?