Strona główna » Liceum » Język polski » Antyk i Biblia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Biblia i mitologia jako źródła kultury europejskiej.

Biblia jest jednym z ważnych źródeł kultury europejskiej, zarówno w sferze religijno-moralnej jak również w sferze inspiracji artystycznych. Biblia odegrała szczególn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:21 , Wyświetleń: 255137 , Ocena: 76.49, Głosów: 5231, Autor: agacjo

Liryka rzymska.

Przedstawicielami liryki rzymskiej są przede wszystkim: Horacy - (Quintus Horatius Flaccus 65 - 8r. p.n.e.) najwybitniejszy liryk starożytnego Rzymu. Uczestniczył w bitwie p [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:19 , Wyświetleń: 388372 , Ocena: 637.77, Głosów: 313, Autor: agacjo

"Biblia"- "książka nad książkami" (synteza)

"Biblia" inaczej pismo "Starego i Nowego Testamentu", to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa. Jest to najbardziej znana księga na świecie. Tłumaczona na o [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:22 , Wyświetleń: 165682 , Ocena: 1024.64, Głosów: 289, Autor: agacjo

Epika grecka i twórczość Homera.

Homer - autor "Iliady" i "Odysei". Jego ojczyzną była Azja Mniejsza. Prawdopodobnie żył na przełomie IX i VIII w. p.n.e. Pochodził z Chios. - Epos (epopeja) - wielki poem [...]

Dodano: 2008-01-30 23:19:51 , Wyświetleń: 145074 , Ocena: 852.65, Głosów: 279, Autor: agacjo

Znaczenie pojęć. (4)

Topos - stały, powtarzający się obraz lub motyw literacki. Przykładem toposu mitycznego jest Arkadia, Amor przeszywający serce strzałą. W Biblii jest to wypędzenie z Raju, [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:49 , Wyświetleń: 3842 , Ocena: 14.8, Głosów: 255, Autor: agacjo

Wprowadzenie do antyku.

Mówiąc o kulturze antycznej, bardzo często mamy na myśli kulturę starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu. W rozwoju kultury greckiej możemy wyróżnić 4 okresy: Ok [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:20 , Wyświetleń: 120470 , Ocena: 768.19, Głosów: 233, Autor: agacjo

Wybrane postacie biblijne jako symbole ludzkich postaw np. : Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin. (1)

HIOB: Doświadczony cierpieniem Hiob jest prawdopodobnie postacią historyczną, wspomina o nim Ezachiel jako o "mężu sprawiedliwym". Hiob żył w kraju Hus, był wiernym i spraw [...]

Dodano: 2008-01-30 23:19:17 , Wyświetleń: 159306 , Ocena: 1060.72, Głosów: 231, Autor: agacjo

Tragedia antyczna na podstawie "Antygony". Dramat antyczny, a dramat szekspirowski.

Początek tragedii greckiej sięga misteriów dionizyjskich (Wielkie Dionizje), podczas których ich uczestnicy, ubrani w koźle skóry, śpiewali pieśni obrzędowe ku czci Dioniz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:25 , Wyświetleń: 63759 , Ocena: 335.24, Głosów: 223, Autor: agacjo

Dramat i teatr antyczny.

Dramat antyczny - rodzaj lteracki, powstały w starożytnej Grecji, wywodzący się z pieśni pochwalnych, śpiewany w czasie misteriów dionizyjnych. Rozwinął się około V w. p [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:18 , Wyświetleń: 157613 , Ocena: 1176.04, Głosów: 222, Autor: agacjo

Filozofia antyku.

Filozofia wyjaśnia genezę świata, powstanie człowieka, zawiera niepisany kodeks postępowania w stosunkach międzyludzkich. W starożytnej Grecji ( a potem w Rzymie ) wytworzy [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:18 , Wyświetleń: 137707 , Ocena: 1008.27, Głosów: 221, Autor: agacjo

Trzecie wyjscie dla Antygony

Proces nie trwal dlugo-juz pierwszego dnia zapadl wyrok uniewinniajacy Antygone. Mimo iz spelnila sie wola ludu, nie kazdy czul sie usatysfakcjonowany... W swej wielkiej, przer [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:23 , Wyświetleń: 118196 , Ocena: 921.38, Głosów: 196, Autor: agacjo

Wybrane postacie biblijne jako symbole ludzkich postaw np. : Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin. (2)

dssssssssssssssssssssssss [...]

Dodano: 2008-01-30 23:19:17 , Wyświetleń: 146370 , Ocena: 171.89, Głosów: 195, Autor: tester1

Antyk - info ogólne

Cechy epopei – paraleizm, płaszczyzm fabularny, wszechwiedzący narrator, decorum, inwokacja, stałe epitety, ślady tradycji, typowe zwroty, początek kwesti.In medias [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:33 , Wyświetleń: 2055 , Ocena: 15, Głosów: 130, Autor: tom

Charakterystyka Achillesa (2)

Achilles był bohaterem greckiej ,,Iliady`` Homera. Jego rodzicami byli Peleus król Myrmidinu w Tesalli i nimfa Tetyda. Według podania matka Achillesa uodporniła jego ciało na [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:37 , Wyświetleń: 2557 , Ocena: 15.81, Głosów: 130, Autor: tom

Antygona.

Antyczna tragedia.Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie których wykonywano chóralną pi [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:32 , Wyświetleń: 1870 , Ocena: 14.97, Głosów: 118, Autor: tom

Stary Testament - podział i księgi.

- powstał między XIII a I w. p.n.e. Podział ksiąg: - histotryczne (Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt); - mądrościowe - dydaktyczne (Hi, Prz, Ps, Mdr, Koh (Eklezjastes) i in. [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:44 , Wyświetleń: 3411 , Ocena: 29.79, Głosów: 116, Autor: agacjo

Mit Arkadyjski

Mit arkadyjski wiąże się z krainą wiecznego szczęścia, czyli Arkadią. Kraina ta, położona na Peloponezie, ze względu na "izolację", jaką zapewniły jej warunki terenowe [...]

Dodano: 2008-08-02 17:40:33 , Wyświetleń: 2884 , Ocena: 18.01, Głosów: 114, Autor: GOSIA288

Gatunki literackie.

Epos - rozbudowany utwór epicki pisany wierszem, składający się z inwokacji i pieśni; wywodzi się z tradycji ustnej; duża liczba epitetów; występowanie narratora, który o [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:48 , Wyświetleń: 3043 , Ocena: 28.17, Głosów: 107, Autor: agacjo

Bogurodzica (3)

"BOGURODZICA"Jest to najstarsza ze znanych polskich pieśni religijnych, ale zapisana, wraz z nutami, dopiero w wieku XV. Najstarszy rękopiśmienny zapis tekstu odnaleziono na [...]

Dodano: 2008-03-25 15:26:23 , Wyświetleń: 2104 , Ocena: 18.24, Głosów: 106, Autor: pawlukewa

Biblia a sens cierpienia

Cierpienie i jego sens zostały opisane przede wszystkim w księdze Hioba ukazuje ona życiorys Hioba, który był człowiekiem szlachetnym, sprawiedliwym i bogatym, a także szcz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:55 , Wyświetleń: 94682 , Ocena: 1633.01, Głosów: 103, Autor: agacjo

Jak wyglądał Eden?

Na rozkaz Boga wyrosły w Edenie wszelkie drzewa oraz w środku ogrodu drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Poprzez ogród przepływała rzeka rozdzielająca się na czte [...]

Dodano: 2008-06-29 11:30:39 , Wyświetleń: 2436 , Ocena: 22.37, Głosów: 100, Autor: tom

Mowa oskarżająca Antygonę

Mowa oskarżycielska Wysoki Sądzie, Panie Obrońco, Panie i Panowie, Dobiegł końca proces w sprawie znanej nam wszystkim Antygony z rodu Labdakidów, córki Edypa, [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:31 , Wyświetleń: 4671 , Ocena: 25.29, Głosów: 98, Autor: agacjo

Biblia jako źródło kultury europejskiej

Biblia jest świętą księgą chrześcijan, oraz religii judaistycznej, jest również dziełem literackim, w którym zawarte są motywy, postacie, obrazy. Składa się ona ze Sta [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:35 , Wyświetleń: 81065 , Ocena: 1453.62, Głosów: 98, Autor: tom

Omów podobieństwa i różnice biblijnego i mitologicznego stworzenia świata

Między kosmogoniami mitologiczną i biblijną pojawia się wiele znaczących różnic, wynikających z absolutnie różnych podstaw tych religii: Biblia opiera się na stworzeniu [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:53 , Wyświetleń: 2974 , Ocena: 31.05, Głosów: 97, Autor: agacjo

Charakterystyka Antygony (4)

Antygona to postać z mitu tebańskiego i najsłynniejszej tragedii Sofoklesa. Była ona córką byłego króla Teb – Edypa i Jokasty. Miała troje rodzeństwa : Ismenę, Ete [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:38 , Wyświetleń: 1985 , Ocena: 18.74, Głosów: 96, Autor: tom

Antygona (8)

Tadeusz Sinko napisał, że "Antygona pada ofiarą nie klątwy rodzinnej, lecz swojego charakteru". Jakiego charakteru? - rozwiń tę sugestię i ustosunkuj się do niej.Antygo [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:17 , Wyświetleń: 2486 , Ocena: 25.91, Głosów: 95, Autor: agacjo

Powstanie teatru greckiego

Teatr grecki wywodzi się ze świąt boga Dionizosa. Jest to bóg urodzajów, zwłaszcza winnej latorośli, był bóstwem wiejskim. W czasie tego święta ludzie nakładali na sieb [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:24 , Wyświetleń: 2105 , Ocena: 24.68, Głosów: 91, Autor: agacjo

Religie

RELIGIAZjawisko społeczno-kulturowe, którego istotę określa stosunek człowieka do sacrum (świętości); na religię składają się wierzenia (mity, dogmaty), kult (obrz [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:32 , Wyświetleń: 1839 , Ocena: 20.46, Głosów: 89, Autor: agacjo

Bogowie greccy (1)

Zeus (mitologia grecka), naczelne bóstwo greckiego panteonu, wywodzące się od indoeuropejskiego bóstwa o imieniu Diausz Pitar ("ojciec Zeus"). Bóg wszelkich zjawisk atmosferyc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:26:49 , Wyświetleń: 2288 , Ocena: 27.73, Głosów: 88, Autor: agacjo

Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka

Biblia, inaczej Pismo Święte, to jedna z najstarszych ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest jednym z podstawowych źródeł kultury europejskiej poruszającym [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:36 , Wyświetleń: 70233 , Ocena: 1398.87, Głosów: 88, Autor: tom

Sąd nad Antygoną - mowa obrońcy

Wysoki Sądzie! Szanowni Zgromadzeni!Uważam, że zarzuty stawiane Antygonie są bezpodstawne. Postąpiła Ona bardzo szlachetnie i moralnie wobec swego brata. Wprawdzie złama [...]

Dodano: 2008-03-01 21:03:06 , Wyświetleń: 4812 , Ocena: 17.82, Głosów: 86, Autor: ew.la

Szukam nauczyciela i mistrza. (2)

W dzisiejszych czasach młodzi ludzie często nie uznają żadnych autorytetów i trudno określić jaki jest tego powód. Sądzę, że media mają w tym spory udział, gdyż przyc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:25 , Wyświetleń: 2058 , Ocena: 22.22, Głosów: 85, Autor: agacjo

Eneida

„Eneida” Wergiliusza jest uważana za epopeje narodu rzymskiego, niewątpliwie jest największym dziełem epoki Augustowskiej i może również pretendować do tytułu [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:16 , Wyświetleń: 1965 , Ocena: 22.74, Głosów: 84, Autor: pawlukewa

Mitologia (4)

cyklopi;- Kronos przegrał i zapadł się w nicość zapomnienia;- W Olimpii istniało wzgórze imienia Kronosa, a nie opodal stała świątynia Matki Bogów - Rei, którą [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:14 , Wyświetleń: 2465 , Ocena: 27.35, Głosów: 82, Autor: agacjo

Poezja grecka i rzymska.

Do najwybitniejszych poetów tego okresu należeli: - Safona - poetka żyjąca na wyspie Lesbos, gdzie pisała pieśni weselne, hymny, pieśni miłosne. Poetka miała duże zna [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:42 , Wyświetleń: 3285 , Ocena: 36.6, Głosów: 79, Autor: agacjo

gatunki biblijne

GATUNKI BIBLIJNE- PIEŚŃ- HYMN- PSALMY- MODLITWY- LAMENTACJE- POEMATY- LISTY- KRONIKI- EPOSY- EWANGELIE- KAZANIA- TRAKTATY FILOZOFI [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:10 , Wyświetleń: 1973 , Ocena: 28.19, Głosów: 79, Autor: agacjo

Mit i archetyp. Relacje między tymi pojęciami (interpretacja 2-3 mitów)

Mit jest to wypowiedź narracyjna, wyrażająca i organizująca wierzenia danej społeczności, zwykle archaicznej; opowiada to kosmo- i teogonii; mit jest ściśle związany z top [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:59 , Wyświetleń: 5590 , Ocena: 36.18, Głosów: 78, Autor: agacjo

Filozofia grecka

Sokrates (469-399 p.n.e.), filozof grecki. Źródłem wiedzy o życiu i poglądach Sokratesa są Dialogi jego ucznia Platona oraz pisma Ksenofonta. W kwestiach politycznych był zw [...]

Dodano: 2008-03-14 09:46:21 , Wyświetleń: 57791 , Ocena: 1407.58, Głosów: 78, Autor: ew.la

Adam i Ewa

„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.A ziemia była pustkowiem i chaosem.”Ale Bóg nie chciał żeby wszystko było ciemnością i stworzył przepiękny [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:29 , Wyświetleń: 2112 , Ocena: 22.64, Głosów: 77, Autor: agacjo

Charakterystyka Chilona Chilonidesa - "Quo vadis"

Chilon Chilonides był człowiekiem w podeszłym wieku, głowę jego pokrywały srebrzące się, kręcone włosy, pod ustami niechlujnie rosła długo nie strzyżona broda . Jego c [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:39 , Wyświetleń: 2529 , Ocena: 32.12, Głosów: 77, Autor: tom

Platon (3)

PLATON- żył w latach 427-347 pne ; arystokrata zdobył staranne wykształcenie ; żył w czasie rozkwitu Aten uczeń Sokratesa ; autor rozprawy obrona Sokratesa ,Państwo , Uczta [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:34 , Wyświetleń: 1638 , Ocena: 20.27, Głosów: 77, Autor: Michalk88

Biblia (1)

Biblia jest źródłem kultury europejskiej.1. Co oznacza słowo Biblia?2. Kiedy powstała Biblia?3. W jakich językach została napisana?4. Z jakich części się [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:15 , Wyświetleń: 117077 , Ocena: 3292.64, Głosów: 76, Autor: agacjo

Pismo Święte (Biblia).

Pismo Święte, chrześcijańska nazwa Biblii. Zbiór ksiąg uznanych za święte przez judaizm, w chrześcijaństwie za natchnione przez Boga. Składa się ze Starego Testamentu i [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:38 , Wyświetleń: 52766 , Ocena: 1165.53, Głosów: 76, Autor: agacjo

Czym jest Biblia?

Biblia to najbardziej znana księga na świecie.Została przetłumaczona na około 1200 języków.Funkcjonuje w weilu społeczeńśtwach od ponad 3000 lat.To,że zajmuje ona miejsc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:10 , Wyświetleń: 80659 , Ocena: 1842.86, Głosów: 76, Autor: agacjo

Sokrates (3)

Sokrates - (469-399 r. p.n.e.) syn kamieniarza na trwałe wpisał się do historii jako wielki filozof grecki. To jemu przypisuje się sławną maksymę : "Wiem, że nic nie wiem". [...]

Dodano: 2008-01-30 23:26:53 , Wyświetleń: 2006 , Ocena: 27.29, Głosów: 75, Autor: agacjo

Antygona czy Kreon? Mowa obrończa

Wysoki Sądzie, drodzy zebrani... Chciałbym przedstawić racje mojego klienta – Kreona, władcy Teb. Przed chwilą wysłuchali państwo wystąpienia obrońcy Antygony. [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:31 , Wyświetleń: 1860 , Ocena: 21.39, Głosów: 75, Autor: tom

Biblia (4)

Przedstawienie> Biblia czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, to zbiór ksiąg religijnych juda-izmu i chrześcijaństwa. Składają się na nią 73 księgi: 46 Starego [...]

Dodano: 2008-03-25 15:26:24 , Wyświetleń: 92459 , Ocena: 2292.03, Głosów: 74, Autor: pawlukewa

Symbole apokalipsy.

Abaddon- anioł przepaści, sprawca zagłady.Alfa i omega- pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu, początek i koniec, symbol Chrystusa , skrót drogi rodzaju ludzkiego [...]

Dodano: 2008-01-30 23:26:42 , Wyświetleń: 2604 , Ocena: 23.81, Głosów: 73, Autor: agacjo

Charakterystyka Gajusza Petroniusza - "Quo vadis"

Gajusz Petroniusz był najbardziej zaufanym patrycjuszem cezara. Nazywany arbiter elegantiarum był równie piękny i przystojny, jak elegancki. Miał kształtne, namaszczane olejk [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:40 , Wyświetleń: 1982 , Ocena: 28.36, Głosów: 73, Autor: tom

Starożytna tragedia.

Tragedia taka spełniała kilka założeń, które pozwalały na jej klasyfikację. Wyznaczniki te dotyczyły zarówno charakteru wydarzeń w dramacie, jak i jego budowy. Po pi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:40 , Wyświetleń: 3079 , Ocena: 42.59, Głosów: 72, Autor: agacjo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?