Strona główna » Liceum » Język polski » Antyk i Biblia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Biblia jest źródłem wartości dla współczesnego człowieka

Uważam, że prawdą jest to, co ludzie mówią o Biblii, a mianowicie, że jest pełna wartości i wzorów do naśladowania. Zacznę może od tego, czym Ona właściwie jest. Bibl [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:52 , Wyświetleń: 1953 , Ocena: 1550, Głosów: 0, Autor: Mafej

Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych (ustosunkuj się do stwierdzenia)

Biblia- (z greckiego biblos- księga) nazywana również często Pismem Świętym; jedna z najpiękniejszych i najbardziej wartościowych ksiąg całej ludzkości. Jest ona zbiorem [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:51 , Wyświetleń: 2085 , Ocena: 1585, Głosów: 0, Autor: Mafej

Kulturotwórcza funcja mitów.

O tym, że mity pełnią ważną rolę wie niemal każdy, kto miał z nimi kiedykolwiek do czynienia. Jednak nie zawsze zwracamy uwagę na ich funkcję kulturotwórczą, która jes [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:27 , Wyświetleń: 1752 , Ocena: 1758, Głosów: 0, Autor: majka100100

Czego może się nauczyć od starożytnych człowiek dzisiejszy i człowiek jutra?

Starożytność - najdawniejsza epoka w dziejach ludzkości. Jakże odległa czasowo, ale jednocześnie na swój sposób bliska współczesności. Prawda, ludzie wtedy żyjący ró [...]

Dodano: 2008-12-14 13:01:55 , Wyświetleń: 2290 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Motyw Apokalipsy – czyli zagłada ludzkości. (2)

Szkic Albrechta Durera „Czterej jeźdźcy Apokalipsy” podobnie jak obraz Pietera Bruegela „Triumf śmierci” nawiązuje do historii biblijnej, opowieści o c [...]

Dodano: 2008-12-14 22:15:30 , Wyświetleń: 1525 , Ocena: 1153, Głosów: 0, Autor: majka100100

Obrona Antygony (2)

Drodzy koledzy i koleżankiZebraliśmy się tu wszyscy, aby wspólnie osądzić postępowanie Antygony. Przypadł mi w udziale zaszczytny obowiązek obrony oskarżonej. Czynię [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:35 , Wyświetleń: 1957 , Ocena: 1054, Głosów: 0, Autor: majka100100

Odprawa posłów greckich

Kochanowski przy planowaniu budowy Odprawy sugerował się zarówno zaleceniami tragedii greckiej, jak i renesansowej, która także wiele czerpała i w znacznym stopniu opierała [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:36 , Wyświetleń: 2715 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Gatunki literackie antyku (2)

Pieśń (w starożytności była nierozerwalnie związana z muzyką i wykonywana z towarzyszeniem instrumentów, od czasów Horacego określana jako samodzielny gatunek literacki) [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:29 , Wyświetleń: 2378 , Ocena: 708, Głosów: 0, Autor: elkakida

Czego może uczyć Hiob człowieka początku naszego stulecia? (2)

Księga Hioba należy do ksiąg mądrościowych, Starego Testamentu. Jest ona dla mnie szczególnie ważna, ze względu na zawarte w niej prawdy moralne. To one właśnie czynią t [...]

Dodano: 2009-04-14 16:59:07 , Wyświetleń: 2242 , Ocena: 692, Głosów: 0, Autor: elkakida

Starożytnia Grecja i Rzym - obfite notatki z lekcji

GRECJA W DOBIE KULTUR MNOJSKIEJ I MEKEŃSKEIJ1.WARUNKI NATURALNE I ZAJĘCIA GREKÓW2.ROZKWIT KULTURY KRETEŃSKIEJ (MINOJSKA)3.KULTURA AHAJSKA (MYKEŃSKA)4FENICJANIE [...]

Dodano: 2009-04-23 21:39:19 , Wyświetleń: 1562 , Ocena: 1665, Głosów: 0, Autor: elkakida

Literackie spotkania wrogów na podstawie fragmentów

"Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny". Autorem tej jakże mądrej myśli o przekazie uniwersalnym i ponadczasowym, jest grecki filozof, Arys [...]

Dodano: 2008-10-06 17:47:57 , Wyświetleń: 1465 , Ocena: 657, Głosów: 1, Autor: Michalk88

W świecie olimpijskich bóstw i kręgu miłości ewangelickiej

Religia jest tym co człowiek nosi w sercu, jest odpowiedzią na wszystkie nurtujące nas pytania , jest sensem każdego ludzkiego życia. Stanowi ona rzeczywistą relację między [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:25 , Wyświetleń: 1357 , Ocena: 543.5, Głosów: 1, Autor: Michalk88

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego? (1)

Starożytność to okres w historii świata trwający do V w. n. e. Jeszcze przed powstaniem literatury, powstały mity, w których możemy znaleźć ogrom archetypów i toposów [...]

Dodano: 2008-10-21 18:07:53 , Wyświetleń: 1618 , Ocena: 661.5, Głosów: 1, Autor: Michalk88

Prometeusz autorytetem jakich współczesnych ludzi

Prometeusz był wspaniałym tytanem, a jego imię znaczy właściwie „przewidujący”.Ulepił on człowieka z gliny zmieszanej ze złami i tchnął w niego duszę z [...]

Dodano: 2008-11-13 16:42:54 , Wyświetleń: 1561 , Ocena: 635.5, Głosów: 1, Autor: Mafej

Zinterpretuj fragmenty „Obrony Sokratesa” Platona i dialogu Seneki „O życiu szczęśliwym” jako teksty uczące człowieka „bycia szczęśliwym”. Wnioski wykorzystaj do rozważań o godnym życiu.

Problem szczęścia i godnego życia dotyczy każdego, kto choć przez chwilę zastanawia się nad sensem istnienia. Jak nie pomylić szczęścia z beztroską i zabawą, a godnośc [...]

Dodano: 2008-11-13 16:43:03 , Wyświetleń: 1278 , Ocena: 576, Głosów: 1, Autor: Mafej

W jakim sensie dramaty Sofoklesa ukazują nieskuteczność walki człowieka z jego przeznaczeniem, a także wielkość człowieka nadaremnie walczącego z losem?

Od zarania dziejów ludzkości towarzyszy motyw fatum. Według Słownika Mitów i Tradycji Kultury Władysława Kopalińskiego termin ten oznacza nic innego jak przepowiedziane, zr [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:38 , Wyświetleń: 1472 , Ocena: 609, Głosów: 1, Autor: majka100100

Czego może się nauczyć od starożytnych człowiek dzisiejszy i człowiek jutra ? (1)

Jest XXI wiek . Świat zrobił wielki krok naprzód . Ludzie gonią za sukcesami, pieniędzmi. Na pierwszy plan wysuwają się dobra doczesne, przestają liczyć się wszelkie inne [...]

Dodano: 2008-11-13 19:52:04 , Wyświetleń: 2007 , Ocena: 551.33, Głosów: 2, Autor: Mafej

Jak rozumiesz słowa, że antyk i Biblia to korzenie kultury europejskiej?

Zaznajamiając się z wieloma dziełami na przełomie wszystkich epok literackich, możemy zapoznać się z głównymi bohaterami tych utworów a również z bohaterami drugo- bąd [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:57 , Wyświetleń: 1614 , Ocena: 407.5, Głosów: 3, Autor: Mafej

Człowiek w świetle poznanych utworów literatury antycznej i Biblii.

Czym jest człowiek? Kim jest człowiek? Były to pytania stawiane od zarania ludzkości, a właściwie od czasu, kiedy nasi przodkowie nauczyli się pisać. Stało się to 4000 ty [...]

Dodano: 2009-01-06 18:13:10 , Wyświetleń: 2255 , Ocena: 2.33, Głosów: 3, Autor: majka100100

Czego może się nauczyć od starożytnych człowiek dzisiejszy i człowiek jutra ? (2)

Kultura starozytna to nie tylko wspaniałe wynalazki, dziś uważane za rzeczy normalne, takie jak posługiwanie się ogniem, wynalezienie koła, prostych, a później bardziej sko [...]

Dodano: 2008-11-13 16:43:15 , Wyświetleń: 1641 , Ocena: 278, Głosów: 4, Autor: Mafej

Wybierz dowolny fragment Biblii napisany prozą lub o charakterze narracyjnym. Przeanalizuj jego strukturę (czasoprzestrzeń, kreacja bohaterów, sposób wypowiadania się) i dokonaj jego egzegezy.

Wertując stronice Nowego Testamentu, moje oko dłuższą chwilę zatrzymało się na Przypowieści o siejbie z Ewangelii św. Marka. Przyczyna tego jest prosta – fragment te [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:06 , Wyświetleń: 1398 , Ocena: 249, Głosów: 4, Autor: Mafej

"Umysłowość europejska, nawracając wielokrotnie do starożytności, zawsze szukała i znajdowała w kulturze klasycznej to, co odpowiadało istocie jej wła

Sztuka antyczna na długie lata określiła europejskie kanony piękna. Uznano ją za wzór doskonały- klasyczny. Terminem klasycyzm określa się twórczość antyczną, ale rów [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:42 , Wyświetleń: 1275 , Ocena: 170.5, Głosów: 5, Autor: agacjo

Starożytny Rzym, Imperium Rzymskie.

1.Podbój Italii przez Rzym: A)ludy Italii: *Italikowie: ^Latynowie (mieszkańcy Rzymu) ^Samnici ^Umbrowie *Etruskowie N Grecy (kolonie) S B)podbój Italii do IIIw pne (do rzeki Ru [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:45 , Wyświetleń: 1547 , Ocena: 216.17, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Związki frazeologiczne pochodzące z Biblii

Historie biblijne oraz mitologa grecko -rzymska stały się źródłem licznych motywów ,które wykorzystywane były w dziełach literackich różnych epok. Dzieła te są równi [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:41 , Wyświetleń: 1633 , Ocena: 222.33, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Wszystko o Starożytności

AntykKultura:1 zachowania człowieka2 wzory(normy tych zachowań)3 wytwory człowieka1.Tragedia antyczna- jej cechy i miejsce w poetyce starożytnej. Rozwój dr [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:04 , Wyświetleń: 1386 , Ocena: 171.5, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem że motywy Biblijne i mitologiczne wzbogacają kulturę europejską?

Twierdzenie zawrte w temacie ze mitologia i Biblia to wzbogacenie kultury europejskiej w moim odczuciu jest niezaprzeczalną prawdą.Biblia, obok wiedzy o świecie antycznym, j [...]

Dodano: 2008-10-26 11:36:04 , Wyświetleń: 1580 , Ocena: 273.67, Głosów: 5, Autor: Mafej

Moja przygoda wśród bogów mitologicznych

Jest wieczór. Siedziałem już trzy godziny próbując nauczyć się głównych bogów panujących w starożytnej Grecji. Tylu ich było i każdy odpowiadał za coś innego. Ci St [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:53 , Wyświetleń: 1696 , Ocena: 285.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

literatura grecka - porównania homeryckie

literatura grecka - porównania homeryckie [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:18 , Wyświetleń: 1666 , Ocena: 216.67, Głosów: 5, Autor: majka100100

Kto rządzi ludzkim życiem - Bóg, człowiek czy fatum? Rozważ problem na podstawie Biblii, utworów antycznych i mitologii greckiej.

Kto rządzi ludzkim życiem? - Bóg, człowiek a może fatum? Tematem moich rozważań będzie właśnie próba ustalenia czyim dziełem jest nasze życie, czyim dziełem są nasze [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:29 , Wyświetleń: 1716 , Ocena: 280.33, Głosów: 5, Autor: majka100100

Bohater literatury antycznej a odrodzeniowa koncepcja celu i sensu życia człowieka.

Temat mojego opracowania brzmi: bohater literatury antycznej a odrodzeniowa koncepcja celu i sens życia człowieka. Mam więc wskazać, jaki wzorzec postępowania prowadząceg [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:27 , Wyświetleń: 1587 , Ocena: 298.67, Głosów: 5, Autor: elkakida

Człowiek w świetle poznanych utworów literatury antycznej i Biblii

Czym jest człowiek? Kim jest człowiek? Były to pytania stawiane od zarania ludzkości, a właściwie od czasu, kiedy nasi przodkowie nauczyli się pisać. Stało się to 4000 ty [...]

Dodano: 2008-08-25 21:42:26 , Wyświetleń: 2255 , Ocena: 351.57, Głosów: 6, Autor: Michalk88

W najstarszych utworach świata dostrzegano już miłość jako wartość najwyższą

W pełni zgadzam się z tezą postawioną w temacie rozprawki, która brzmi następująco: „W najstarszych utworach świata dostrzegano już miłość jako wartość najwyżs [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:53 , Wyświetleń: 1350 , Ocena: 212.86, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Zbigniew Herbert i Arthur Hugh Clough o kodeksie moralnym "współczesnego" człowieka. Porównaj refleksje poetów, interpretując załączone teksty: "Dziesięć ścieżek cnoty" i "Najnowszy dekalog".

„Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w jego miłości”(Jan 15,10). [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:26 , Wyświetleń: 1652 , Ocena: 212.57, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Czy postawa Hioba jest do zaakceptowania przez współczesnego człowieka?

Zastanawiając się głębiej nad postawą Hioba, należałoby zadać sobie pytanie: czy taka postawa jest do zaakceptowania przez współczesnego człowieka? Moim zdaniem pos [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:17 , Wyświetleń: 1596 , Ocena: 241.29, Głosów: 6, Autor: Mafej

Wojna jest złem, które wymyślili ludzie

Wojna – słowo te zawiera wiele okrucieństwa i nienawiści międzyludzkiej. Wojna jest zła, niedobra przykładem mogą być dwie największe wojny pierwsza i druga wojna ś [...]

Dodano: 2008-11-13 19:49:59 , Wyświetleń: 1368 , Ocena: 128, Głosów: 6, Autor: Mafej

Na podstawie wierszy Horacego napisz wypracowanie o horacjańskiej filozofii życia.

Horacy był to najsławniejszy poeta liryczny Rzymu, syn wyzwolonego niewolnika. Pod opiekę przyjął go rzymski arystokrata - Mecenas, który zapewnił mu wykształcenie i dach n [...]

Dodano: 2008-11-16 12:42:08 , Wyświetleń: 1566 , Ocena: 182.71, Głosów: 6, Autor: Mafej

Biblijne przesłanie.

"Człowiek jest dobry, mądry, spokojny, ufny w swój rozum, w myśl niepodległą, głodu, powietrza, ognia i wojny nie chce i stawia cegłę za cegłą" - Biblijne przesłanie o [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:26 , Wyświetleń: 2038 , Ocena: 302.71, Głosów: 6, Autor: elkakida

Konflikt tragiczny w "Antygonie" Sofoklesa

Konflikty są nieodłączną częscią ludzkiego życia. Niektóre z nich mogą wpłynąć na dalszy jego ciąg dla danego człowieka. Taki właśnie przypadek występuje w "Antygo [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:10 , Wyświetleń: 2070 , Ocena: 2.57, Głosów: 7, Autor: Michalk88

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego? (2)

Czas przemija, człowiek rodzi się, żyje, mijają mu minuty, godziny, ubywają lata. W rezultacie strudzony swym życiem, w którym nieodzownie do „czegoś” dążył. [...]

Dodano: 2008-11-04 22:31:03 , Wyświetleń: 2189 , Ocena: 302.63, Głosów: 7, Autor: Mafej

Postawy mitologiczne jako symbole wartości nieprzemijających aktualne po dziś

W dzisiejszym świecie wielu z nas potrzebuje wzorców do naśladowania w wielu trudnych dla człowieka sytuacjach. Staramy się naśladować wiele osób ze świata codziennego, le [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:38 , Wyświetleń: 1459 , Ocena: 151.88, Głosów: 7, Autor: Mafej

Wychowanie i nauczanie w starożytnej Grecji i Rzymie

Starożytni Grecy pierwsi odkryli, że wychowanie jest procesem podobnym do budowania. „Czy idzie o sprawność rąk czy nóg, czy ducha, jak pod węgielnicę nienagannie zbu [...]

Dodano: 2008-11-12 19:33:50 , Wyświetleń: 1533 , Ocena: 155.63, Głosów: 7, Autor: Mafej

Rozważania nad etyką i estetyką. Analiza wiersza "Apollo i Marsjasz" Zbigniewa Herberta.

Wiersz „Apollo i Marsjasz” możemy określić jako rozważania nad estetyką i etyką. Zbigniew Herbert jak zwykle skupia swoje przemyślenia na pewnym egzystencjalnym [...]

Dodano: 2008-11-13 19:52:18 , Wyświetleń: 1520 , Ocena: 189.88, Głosów: 7, Autor: Mafej

Odwołując się do różnych źródeł kultury odpowiedz na pytanie: czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Bardzo chciałabym przekonać wszystkich ludzi, że starożytne ideały wciąż są żywe. Wielu z nas odrzuca to, co pozostawili po sobie nasi przodkowie, uważając iż ich dokon [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:02 , Wyświetleń: 1491 , Ocena: 155.5, Głosów: 7, Autor: majka100100

Odwołując się do treści „Antygony” i „Króla Edypa” ukaż problem nieskuteczności walki człowieka z przeznaczeniem, a jednocześnie jego wielkości jako jednostki nadaremnie walczącej z przeciwnościami losu

Od dawna człowiek próbuje odpowiedzieć sobie na trudne pytanie: co kieruje naszym losem? Czy sami decydujemy o tym, jak potoczy się nasze życie, czy też nasze przeznaczenie j [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:09 , Wyświetleń: 1618 , Ocena: 181.13, Głosów: 7, Autor: elkakida

Motywy mitologiczne we współczesnej poezji (mit o Dedalu i Ikarze)

Dwie odmienne postawy ludzi, jakie zauważamy w micie o Dedalu i Ikarze, istnieją również we współczesnym świecie. Są ludzie żyjący w obłokach, wiecznie rozmarzeni, żyj [...]

Dodano: 2008-06-27 17:21:29 , Wyświetleń: 1733 , Ocena: 150.89, Głosów: 8, Autor: tom

Motyw pracy w mitach Greckich

Motyw pracy w mitach Greckich występuje dosyć rzadko a jeżli już występuje to na zasadzie,że praca ta jest wykonywana nie za wynagrodzeniem.Natomiast występuje w formie kary [...]

Dodano: 2008-10-09 12:37:36 , Wyświetleń: 1921 , Ocena: 174.33, Głosów: 8, Autor: Michalk88

Czy sądzisz,że o naszym życiu decydujemy sami,czy tez istnieje jakaś wyższa siła(Bóg,los)?

Czy o naszym życiu decyduje Bóg,czy my sami?Jest to dosyc trudne pytanie.Z jednej strony decyduje o tym Bóg,a z drugiej tylko i wyłącznie my sami.W mitologii uważano,że [...]

Dodano: 2008-10-21 17:48:52 , Wyświetleń: 3176 , Ocena: 221.56, Głosów: 8, Autor: Michalk88

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego? (3)

Uważam, że starożytne ideały mogą być i są cenne dla człowieka wspólczesnego.Starożytność to okres w historii świata trwający do V w. n. e. Świat starożytny, ch [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:32 , Wyświetleń: 1855 , Ocena: 187, Głosów: 8, Autor: Mafej

Teatr antyczny (3)

Tragizm i tragedia, wyjaśnij pojęcia, podaj przykładyTragedia - gatunek dramatu wywodzący się ze starożytności, przedstawia konflikt jednostki wybitnej, dążącej do wz [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:43 , Wyświetleń: 1819 , Ocena: 183.56, Głosów: 8, Autor: majka100100

Jaki człowieczy sens odnajdujemy w cierpieniu? Rozważania w związku z biblijnym Hiobem

„Księga Hioba” należy do pism mądrościowych zawartych w Starym Testamencie, powstała V-III w. p.n.e. po niewoli babilońskiej.Główny bohater żył w [...]

Dodano: 2008-03-30 10:09:38 , Wyświetleń: 3057 , Ocena: 321.6, Głosów: 9, Autor: pawlukewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?