Strona główna » Liceum » Język polski » Antyk i Biblia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

"Antygona" Sofokles

Antyczna tragedia.Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie których wykonywano chóralną pi [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:13 , Wyświetleń: 2293 , Ocena: 34.03, Głosów: 67, Autor: GOSIA288

"Antygona" Sofoklesa - tragizm, ponadczasowość, konwencje dramatu starożytnego.

Tragedia, najstarszy gatunek dramatyczny, podobnie jak jej nazwa (tragos-kozioł, ode-pieśń) wywodzi się z obchodów ku czci Dionizosa, boga wina i odradzającej się natury. Ur [...]

Dodano: 2008-10-17 19:25:51 , Wyświetleń: 1791 , Ocena: 78.88, Głosów: 23, Autor: Michalk88

"Antygona" Sofoklesa jako tragedia racji.

Jednym z istotnych elementów tragedii greckiej jest tragizm. Polega on na ukazaniu nierozwiązywalnego konfliktu: starcia jednostki z przerastającą ją siłą wyższą (fatum, [...]

Dodano: 2008-12-08 15:29:00 , Wyświetleń: 1930 , Ocena: 98.82, Głosów: 21, Autor: majka100100

"Antygona" jako tragedia antyczna.

Cechy "Antygony" jako utworu dramatycznego: A. Zachowana zasada trójdzielności dotycząca jedności: - czasu (akcja ciągła), - akcji (podjęcie tylko jednego wątku [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:27 , Wyświetleń: 2263 , Ocena: 37.48, Głosów: 57, Autor: agacjo

"Antygona"- tekst muzealny czy bliski współczesnemu człowiekowi.

Jak bardzo różni się dzisiejszy wiek od starożytności?Cywilizacje bardzo szbko się rozwijają,nowe technologie,wyprawy na księżyc, czy to wszystko zmienia człowieka? CZło [...]

Dodano: 2008-01-30 23:26:46 , Wyświetleń: 1877 , Ocena: 55.71, Głosów: 34, Autor: agacjo

"Biblia" może być przewodnikiem we współczesnym świecie.

"Biblia" jest jedna z najbardziej popularnych ksiąg świata. Jest równiez podstawą wielu religii, między innymi chrześcijaństwa. Zawarte sa w niej nauki Chrystusa i wydarzeni [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:22 , Wyświetleń: 1721 , Ocena: 130.33, Głosów: 14, Autor: majka100100

"Biblia"- "książka nad książkami" (synteza)

"Biblia" inaczej pismo "Starego i Nowego Testamentu", to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa. Jest to najbardziej znana księga na świecie. Tłumaczona na o [...]

Dodano: 2008-01-30 23:20:22 , Wyświetleń: 165682 , Ocena: 1024.64, Głosów: 289, Autor: agacjo

"Bo to nie rozum – działać ponad siły". Czy słowa Ismeny są słuszne?

Moim zdaniem nie. Trzeba „mierzyć siły na zamiary” a nie „zamiary podług sił”. Przecież nie możemy, działać zgodnie z „prawem minimum”.< [...]

Dodano: 2008-10-13 16:02:46 , Wyświetleń: 2257 , Ocena: 34.56, Głosów: 67, Autor: Michalk88

"Cierpienie i zło, które jedynych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" (ks. Józef Sadzik) - ludzkie postawy wobec cierpienia

Cierpienie jest nieodłączną częścią ludzkiego życia. Towarzyszy nam odkąd istnieje czlowiek. Jest przeżywaniem bólu fizycznego lub moralnego.Powodów cierpienia jest [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:36 , Wyświetleń: 1654 , Ocena: 84.42, Głosów: 18, Autor: Mafej

"Co rozumiem przez IV przykazanie ?"

IV przykazanie ... to jedno z dziesięciu, które otrzymaliśmy od Boga, by godnie sprawować swój żywot i móc go podsumowywać każdego dnia. Czy jednakże "Czcij ojca swego i [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:00 , Wyświetleń: 1732 , Ocena: 45.27, Głosów: 36, Autor: agacjo

"Człowiek jest stworzony, aby przekraczać siebie" E. Maunier i "Miłość jest aktywną siłą w człowieku, siłą, która przebija się przez mury oddzielające człowieka od jego bliźnich" E. Fromm - motto rozważań na temat wybranych fragmentów biblijnych.

Biblia jest jedynym w swoim rodzaju dziełem, które opisuje dzieje człowieka oraz powstanie świata. Symbolizuje walkę dobra ze złem, jest przewodnikiem po ludzkich wartościac [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:08 , Wyświetleń: 1609 , Ocena: 122.13, Głosów: 14, Autor: Mafej

"Człowiek robi się podobny do swojego losu" - uzasadnij myśl Zofii Nałkowskiej, odwołując się do postaci Edypa i innych przykładów literackich.

Przystępując do przedstawienia swojego stanowiska nt. tego kontrowersyjnego cytatu musimy na wstępie zastanowić się nad pojęciem losu człowieka. Często słyszymy, że komu [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:27 , Wyświetleń: 1742 , Ocena: 99.21, Głosów: 18, Autor: Mafej

"Człowiek to wielkość i małość jenocześnie" - potwierdź tę tezę przykładami z mitów, dzieł antycznych i z Biblii.

PLAN1). Ewolucja ludzi i ich dążenie do panowania nad światem.2). Wielkość człowieka w stosunku do innych stworzeń.3). Małość człowieka w stosunku do Kosmosu [...]

Dodano: 2008-01-30 23:26:40 , Wyświetleń: 1982 , Ocena: 46.19, Głosów: 36, Autor: agacjo

"Filozofia kształtuje ducha, wprowadza ład do życia, wskazuje co należy czynić, a czego unikać" - rozwiń sentencję Seneki w oparciu o swoje przemyślen

Żyjący ponad dwa tysiące lat temu grecki filozof uważał, że filozofia narodziła się z ludzkiego zdziwienia. Człowieka zdumiewało jego własne istnienie, więc zaczął za [...]

Dodano: 2008-10-13 16:00:58 , Wyświetleń: 45462 , Ocena: 2727.07, Głosów: 29, Autor: Michalk88

"Iliada" Homera jako epopeja - cechy gatunkowe.

Arystoteles - twórca szkoły filozoficznej i wychowawca A.Wielkiego " w swojej poetyce" sformuował (poddając obserwacji "Liliadę" i "Odyseję") cechu gatunkowe eposu. oto one:< [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:44 , Wyświetleń: 1870 , Ocena: 84.77, Głosów: 21, Autor: Michalk88

"Kain zabija Abla"- opis obrazu

Chciałabym opisać obraz Marca Chagall pt. "Kain zabija Abla". Chagall, znany malarz urodził się w Rosji, ale swoją naukę i twórczość rozwijał w Paryżu.Obraz pt." Kai [...]

Dodano: 2008-10-02 17:06:27 , Wyświetleń: 2069 , Ocena: 52.53, Głosów: 35, Autor: Michalk88

"Której bogini przyznałbym złote jabłko i dlaczego ?" - rozprawka na podstawie "Historii wojny Trojańskiej".

Z mitu „Historia wojny Trojańskiej” możemy wywnioskować, że bezpośrednią przyczyną wojny pod Troją był tzw. „wybór Parysa”. Syn Priama miał z po [...]

Dodano: 2008-02-01 19:15:30 , Wyświetleń: 1879 , Ocena: 48.44, Głosów: 40, Autor: agacjo

"Pieśni nad pieśniami" biblijnym poematem o miłości.

Tytuł "Pieśni nad pieśniami" znaczy tyle co najdoskonalsza pieśń. Jest to jedyna w całym piśmie świętym księga, w której pozornie nie mówi się o Bogu, ani rodzie wybra [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:06 , Wyświetleń: 1471 , Ocena: 79.18, Głosów: 16, Autor: Mafej

"Prometeusz i Edyp są w całej tragedii greckiej najpełniejszymi figurami ludzkiego losu". Ustosunkuj się do opinii Jana Kotta, odwołując się do mitologii i literatury greckiej oraz własnych doświadczeń.

Zgodzę się w pełni z opinią Jana Kotta, gdyż tak jak on uważam, że zarówno Edyp jak i Prometeusz w pełni odzwierciedlają ludzki los, są archetypami, wzorami reagowania i [...]

Dodano: 2008-11-10 12:30:55 , Wyświetleń: 1365 , Ocena: 73.74, Głosów: 18, Autor: Mafej

"Quo Vadis" jako arcydzieło sztuki literackiej

Powieść Henryka Sienkiewicza "Quo Vadis" jest jednym z najwspanialszych dzieł polskiej literatury. Najważniejszym argumentem dzięki, któremu można zaliczyć "Quo Vadis" [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:23 , Wyświetleń: 1509 , Ocena: 47.58, Głosów: 25, Autor: ew.la

"Umysłowość europejska, nawracając wielokrotnie do starożytności, zawsze szukała i znajdowała w kulturze klasycznej to, co odpowiadało istocie jej wła

Sztuka antyczna na długie lata określiła europejskie kanony piękna. Uznano ją za wzór doskonały- klasyczny. Terminem klasycyzm określa się twórczość antyczną, ale rów [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:42 , Wyświetleń: 1275 , Ocena: 170.5, Głosów: 5, Autor: agacjo

"Upadek Ikara", "Ślepcy" - porównanie obrazów Bruegla.

Pieter Bruegel ,zwany Chłopskim jest najwybitniejszym malarzem niderlandzkim XVI w ,a także jednym z najznakomitszych przedstawicieli renesansu w Europie. Sens jego dzieł, nawet [...]

Dodano: 2008-09-30 15:29:36 , Wyświetleń: 1696 , Ocena: 54.72, Głosów: 28, Autor: Michalk88

“Antygona” Sofoklesa jako tragedia antyczna (teatr antyczny, rodowód tragedii antycznej)

„Antygona” Sofoklesa jest jednym ze starożytnych dramatów na podstawie, którego można przedstawić cechy tragedii antycznej. Jedna z najważniejszych i nieodzownych [...]

Dodano: 2008-11-03 13:24:33 , Wyświetleń: 1891 , Ocena: 78.81, Głosów: 26, Autor: Mafej

„Antygona” Sofoklesa tragedią o ludzkich losach i postawach życia

Antygona musi dokonać wyboru między dwoma racjami, z których obie są równoważne i sprzeczne ze sobą. Jako kochająca siostra, wierna prawu boskiemu, czuje się zobowiązana [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:34 , Wyświetleń: 1779 , Ocena: 104.05, Głosów: 21, Autor: Mafej

„Biblia jako księga mądrościowa i dzieło wiecznie aktualne” – esej.

„Jednym z głównych źródeł kultury europejskiej jest chrześcijaństwo ze swoją Księgą świętą – Biblią. Nie można zrozumieć kultury i literatury polskiej b [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:40 , Wyświetleń: 1831 , Ocena: 54.18, Głosów: 33, Autor: Mafej

„Biblia jako najpopularniejsza Księga wszechczasów”- czy zgadzasz się z tą opinią i dlaczego.

„Biblia jako najpopularniejsza Księga wszechczasów” zgadzam się z tą opinią w stu procentach. Popularność Biblii postaram się opisać pokrótce w poniższych a [...]

Dodano: 2008-11-18 18:39:24 , Wyświetleń: 1720 , Ocena: 106.13, Głosów: 15, Autor: Mafej

„Bogurodzica”- związek utworu z ideologią epoki i właściwości języków pieśni.

„Bogurodzica” to najstarsza polska pieśń religijna. Dwie pierwsze zwrotki to najstarsza część „Bogurodzicy”, pochodząca z I poł. XIIIw. Choć spisana [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:35 , Wyświetleń: 1796 , Ocena: 88.09, Głosów: 21, Autor: Mafej

„ILIADA” HOMERA JAKO EPOS KLASYCZNY.

TEMAT: „ILIADA” HOMERA JAKO EPOS KLASYCZNY.epos jest to gatunek literacki, utwór rozbudowany przedstawiający dzieje bohaterów (mitologicznych albo historycz [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:47 , Wyświetleń: 2044 , Ocena: 113.06, Głosów: 15, Autor: ew.la

„Ikar, Konrad, Siłaczka, Kolumbowie - literackie wizje młodości, jej doświadczeń i dążeń w ocenie współczesnej młodzieży”

Zachowania i postawy obecnej młodzieży bardzo przypominają wiele sytuacji literackich. Jeśli dobrze się zastanowimy to wśród naszych znajomych możemy zauważyć podobne zac [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:26 , Wyświetleń: 1382 , Ocena: 70.79, Głosów: 18, Autor: majka100100

„Miłość – to piękne słowo"

„Miłość – to piękne słowoW Liście pierwszym do Koryntian 13:4-8 znajdujemy natchnioną przez Boga szczegółową definicję miłości: „Miłość jest [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:03 , Wyświetleń: 1615 , Ocena: 30.66, Głosów: 43, Autor: ew.la

„Nie wszystek umrę”- rola poety i zadania literatury

„Nie wszystek umrę”- ten cytat pochodzący z Pieśni III Horacego świadczy o tym, że poeta z pewnością zdawał sobie sprawę z potęgi i wartości swoich utworów, [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:16 , Wyświetleń: 1655 , Ocena: 97.65, Głosów: 16, Autor: Mafej

„Póki jesteśmy, nie ma śmierci, gdy jest śmierć, nie ma nas” - Epikur

Epikur był jednym z największych filozofów greckich. To od niego zaczął się starożytny ruch i pogląd na życie ówczesnego greka, który nazywamy dzisiaj epikureizmem. Mów [...]

Dodano: 2008-10-26 11:36:03 , Wyświetleń: 1584 , Ocena: 73.5, Głosów: 21, Autor: Mafej

„Serce ma swoje racje, których rozum nie ma."

„Miłość, która nie uśpiła rozumu, jest tylko pozorem miłości" Wł. SzewczukKażdy z nas już przynajmniej raz w życiu, jeśli nie więcej, przekonał się o praw [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:13 , Wyświetleń: 1844 , Ocena: 53.69, Głosów: 31, Autor: agacjo

„Tragiczne powikłania są po prostu właściwością świata, w którym żyjemy”. Rozwiń zdanie Władysława Tatarkiewicza, odwołując się do przykładów z życia, historii, literatury, filmu.

Uważam, że myśl Władysława Tatarkiewicza, jest stwierdzeniem ponadczasowym, gdyż pasuje zarówno do ludzi żyjących w starożytności, jak i w kolejnych epokach, aż po dzie [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:40 , Wyświetleń: 1601 , Ocena: 85.5, Głosów: 17, Autor: Mafej

„Współkochać przyszłam nie współnienawidzić” – opowiedz o sprzeczności między uczuciem siostry, a bezdusznym prawem.

Tragedia Antygony miała podłoże moralne. Bohaterka była wewnętrznie rozdarta, gdyż z jednej strony chciała być posłuszna królowi, z drugiej zaś, nie mogła patrzeć na b [...]

Dodano: 2008-10-02 17:06:59 , Wyświetleń: 1376 , Ocena: 50.69, Głosów: 28, Autor: Michalk88

.Konflikt tragiczny w “Antygonie” Sofoklesa

1Wstęp· Antygona to dramat starogrecki; głos w dyskusji o prawie i władzy, toczącej się w Atenach · Akcja jest oparta na konflikcie tragicznym, z his [...]

Dodano: 2008-02-01 09:48:48 , Wyświetleń: 1706 , Ocena: 31.69, Głosów: 51, Autor: agacjo

10 przykazań a współczesny świat, – jakie uniwersalne prawdy zawarte w dekalogu.

Według mnie istnieją tylko dwa przykazania dekalogu, które powinny być uniwersalne, czyli powinny obowiązywać w każdej kulturze, w każdym państwie, niezależnie od wyznawa [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:06 , Wyświetleń: 1678 , Ocena: 74.87, Głosów: 22, Autor: Mafej

20 mitologicznych frazeologizmów

węzeł gordyjski - trudny problempuszka Pandory - źródło nieszczęść nić Ariadny - nieoczekiwana pomocsyzyfowa praca - bezsensowny, daremny trudstajnia Augia [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:27 , Wyświetleń: 1742 , Ocena: 42.49, Głosów: 38, Autor: agacjo

3 dni z życia rzymianina.

Z pamiętnika RzymianinaDziś postanowiłem, że zacznę pisać pamiętnik z ważniejszych wydarzeń każdego dnia. Nazywam się Attalus mam 26 lat i mieszkam z Rzymie mam żon [...]

Dodano: 2008-12-10 12:43:18 , Wyświetleń: 1830 , Ocena: 39.63, Głosów: 42, Autor: majka100100

A moim zdaniem najciekawszym z bohaterów Homera jest Odyseusz.

Homer to starożytny pieśniarz, który często niedoceniany błądził od miasta do miasta. Jednak dziś gdy minęły prawie 3000 lat od jego istnienia doceniamy jego geniusz i ar [...]

Dodano: 2008-03-05 19:19:33 , Wyświetleń: 1871 , Ocena: 56.21, Głosów: 32, Autor: ew.la

Achilles

Achilles jest jednym z głównych bohaterów homeryckiej ‘‘Iliady’’ – i jest niewątpliwie postacią kontrowersyjną.Syn Zeusa, aczkolwiek posiada [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:36 , Wyświetleń: 2099 , Ocena: 44.92, Głosów: 48, Autor: Mafej

Achilles - szlachetny wojownik czy bezwzględny morderca.

Człowiekiem, od którego zależało powodzenie wyprawy na Troję, był Achilles, postać przyjmująca rozmaite oblicza zależnie od okoliczności. Pomimo że matką jego była bog [...]

Dodano: 2009-04-23 21:40:21 , Wyświetleń: 1776 , Ocena: 86.44, Głosów: 15, Autor: elkakida

Achilles - tkliwość i okrucieństwo

Achilles był greckim „szybkonogim” herosem. Odznaczał się niezwykłą siłą, biegłą znajomością sztuki wojennej, oraz nieskazitelną urodą oraz piękną budow [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:33 , Wyświetleń: 1962 , Ocena: 43.85, Głosów: 32, Autor: pawlukewa

Achilles czy Hektor – jak oceniasz tych bohaterów wojny trojańskiej?

Achilles i Hektor to bohaterowie „Iliady” Homera. Obaj byli najdzielniejszymi i największymi wojownikami swoich wojsk, Achilles w obozie Achajów, Hektor wśród obro [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:44 , Wyświetleń: 1709 , Ocena: 87.67, Głosów: 14, Autor: GOSIA288

Achilles. Szlachetny rycerz czy bezwzględny morderca?

Zastanawia mnie jedna rzecz.Dlaczego Grecy uważają, głoszą, że ich największym, najmężniejszym bohaterem jest Achilles? Przecież jest cały legion herosów, którzy o [...]

Dodano: 2008-11-04 22:29:50 , Wyświetleń: 1745 , Ocena: 125.27, Głosów: 10, Autor: Mafej

Achilles: 1 dzień z jego życia

Bohater z pod Troi Dziś wstałem skoro świt, nie mogąc spać z powodu zniewagi jaka mnie dotknęła ze strony Agamemnona. Jak on śmiał odbierać mi moją niewol [...]

Dodano: 2008-11-09 11:04:03 , Wyświetleń: 1814 , Ocena: 86.04, Głosów: 22, Autor: Mafej

Adam - jeden dzień z pamiętnika (na podst."Pamiętników Adama i Ewy" M.Twaina"

Pamiętnik AdamaKolejnłem,niedziałek...Kiedy się obudziłem, zobaczy że długowłose stworzenie śpi z głową na moim ramieniu. Musiało położyć się przy mnie w no [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:24 , Wyświetleń: 1674 , Ocena: 52.26, Głosów: 26, Autor: ew.la

Adam i Ewa

„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.A ziemia była pustkowiem i chaosem.”Ale Bóg nie chciał żeby wszystko było ciemnością i stworzył przepiękny [...]

Dodano: 2008-01-30 23:22:29 , Wyświetleń: 2112 , Ocena: 22.64, Głosów: 77, Autor: agacjo

Ahilles i Hektor - porównanie

Czytając historię wojny trojańskiej naszą uwagę przykuwają dwaj główni bohaterzy mitu – Achilles i Hektor. Na pierwszy rzut oka obaj bardzo są do siebie podobni. Pó [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:00 , Wyświetleń: 2108 , Ocena: 2.97, Głosów: 31, Autor: GOSIA288

Ahilles i Hektor - porównanie

AchillesWalczył on po stronie obozu greckiego.Sylwetkę miał potężnie rozbudowaną, ale rysy twarzy delikatne, wręcz dziewczęce. Jego uroda była ogromnym przeciwieństwe [...]

Dodano: 2008-07-25 10:00:59 , Wyświetleń: 2108 , Ocena: 58.47, Głosów: 29, Autor: GOSIA288

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?